Simeon Denis Poisson Sözleri

Simeon Denis Poisson - Hayat sadece iki şey için güzeldir. Matematiği keşfetme ve öğretme....

Hayat sadece iki şey için güzeldir. Matematiği keşfetme ve öğretme.
— Simeon Denis Poisson

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon