Abdülhakim Arvasi Sözleri

Abdülhakim Arvasi - Ahmaklık, hatada ısrar etmektir....

Ahmaklık, hatada ısrar etmektir.
— Abdülhakim Arvasi

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerAbdülhakim ArvasiSözleri

Allahü teâlâ bize fadlı, ihsânı ile tecelli etsin; bizi fadlı ile korusun! Adliyle tecelli ederse, yanarız.

Abdülhakim Arvasi

Allahü teâlâ dilediğini yapar. İster sebepli ister sebepsiz, dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru onun dilediğidir.

Abdülhakim Arvasi

Allahü teâlâ sırrını eminine verir. Bilen söylemez, söyleyen bilmez.

Abdülhakim Arvasi

Allahü teâlâya inanan ve güvenen kimse neden mahrumdur. Allah'tan mahrum olan ise neye mâliktir.

Abdülhakim Arvasi

Bizim meclisimizde bulunanlar, sükut içinde otursalar ve sükuttan başka bir şey görmeseler bile, din bahsinde âlim geçinenlerin hatalarını keşfederler, bir bir çıkarırlar.

Abdülhakim Arvasi

Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür.

Abdülhakim Arvasi

Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, imân eksikliğidir.

Abdülhakim Arvasi

Çeşitli, lezzetli yemeklerle ve tatlı, soğuk şerbetlerle bedenlerinizi rahat ve hoş tutunuz.

Abdülhakim Arvasi

Din bilgileri, dünyâda ve âhirette, huzuru, seâdeti kazandıran bilgilerdir.

Abdülhakim Arvasi

En büyük edeb, ilâhi hududu muhâfazadır, gözetmektir.

Abdülhakim Arvasi

Evliyanın sözünde rabbani tesir vardır.

Abdülhakim Arvasi

Gerçek kerâmet, kerâmetin gizlenmesidir. Bunun dışında görünenler, velinin irâde ve ihtiyârı ile değildir. İlâhi hikmet öyle gerektiriyor demektir.

Abdülhakim Arvasi

İlim cehli izale eder, yok eder, ahmaklığı değil.

Abdülhakim Arvasi

Kur'ân-ı kerim şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tâbidir. Pis borudan şifa gelmez.

Abdülhakim Arvasi

Kur'an-ı kerimden ve Resul aleyhisselamın hadis-i şeriflerinden sonra en kıymetli kitab, İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat kitabıdır. Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kıymetli fıkıh kitabı, İbn-i Abidin'in Dürrül-Muhtar haşiyesidir. Şafiide Tuhfet-ül-Muhtac kitabıdır.

Abdülhakim Arvasi

Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın.

Abdülhakim Arvasi

O günah ki insana küçüklük ve sığınma duygusunu verir, büyüklük ve kibir veren ibadetten daha hayırlıdır.

Abdülhakim Arvasi

Riyâ olmasın diye cemâatten kaçanlar ayrı bir riyâ içindedirler.

Abdülhakim Arvasi

Şu İstanbul ne garip belde! İnsan mümin olmak için de, kâfir olmak için de burada her vâsıtayı, her imkânı bulabilir.

Abdülhakim Arvasi

Tek vakit namazımı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih ederim.

Abdülhakim Arvasi

Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde, ahlakınızla, sözlerinizle, İslamın vekarını, kıymetini gösterdiğiniz gibi, giyiminizle de saygı ve ilgi toplayınız.

Abdülhakim Arvasi

Ahmaklık, hatada ısrar etmektir.

Abdülhakim Arvasi