Hz Fatma Sözleri

Hz Fatma - Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı....

Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı.
— Hz Fatma

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerHz FatmaSözleri

Allah, anne babaya iyilik yapmayı ilahi gazabtan korunma vesilesi kıldı.

Hz Fatma

Allah, bize itaati, halkın düzene girmesi için farz kıldı, imametimizi tefrikadan korumak için koydu.

Hz Fatma

Allah, cihadı islam'ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete duçar etmek için farz kıldı.

Hz Fatma

Allah, emr-ı bil-maruf ve nehy-i anıl-munkeri insanların ıslahı için farz kıldı.

Hz Fatma

Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı.

Hz Fatma

Allah, imanı sizler için sirkten temizlenme vesilesi kıldı.

Hz Fatma

Allah, kullarını kendi gazabına duçar olmaktan korumak ve onları cennetine sevketmek için kendisine itaat edene mükafat vermeyi, isyan edeni ise cezalandırmayı takdir etti.

Hz Fatma

Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.

Hz Fatma

Allah, neziri adağı yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı.

Hz Fatma

Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.

Hz Fatma

Allah, sabri, ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır.

Hz Fatma

Allah, şarap içmeği, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.

Hz Fatma

Allah, sılayı rahim yapmayı, ömrün uzamasına vesile kıldı.

Hz Fatma

Allah, ümmetlerin kendi dininde parçalandığını, ateşgedelerde ibadete durduklarını, putlara tapdıklarını ve bilirekten allah'ı inkar ettiklerini görünce babam hz.muhammed (sav) vesilesiyle karanlıkları aydınlattı, kalblerdeki düğümleri ve gözlerdeki şaşkınlığı giderdi.

Hz Fatma

Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı.

Hz Fatma

Allahım! Beni verdiğin rizıkla kanı eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasib eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğin şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığına da ulaşmayı kolaşlaştır.

Hz Fatma

Allahım! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatini, senin rızana uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmededenlerden daha çok olan.

Hz Fatma

Babam hz.muhammed (sav) insanların hidayeti için kıyam etti, onları sapıklıktan kurtardı, körlükten çıkarıp basiret verdi onlara; sağlam bir dine hidayet etti, doğru yolu gösterdi onlara.

Hz Fatma

Benim kocam fakir ama, bizim nikahımız göklerde kıyıldı.

Hz Fatma

Hz.resulullah(sav)'in vefatı üzerinine hz.fatima(aş)'nin söylediği bir şiir: ey resul öyle debdebe ve karışıklık zuhur etti ki senden sonra. Sen olsaydın keder çoğalmazdı. Toprağın yağmuru kaybetmesi gibi biz seni kaybettik. Kavmın bozguna uğradı (karıştı) onları kontrol et ve kaybolma.

Hz Fatma

Resulullah(sav), kadın için en hayırlı şey nedir?, diye sorduğunda, hz.fatima(aş); yabancı bir erkeği görmeyişi ve yabancı bir erkeğin de onu görmemiş olması kadın için en hayırlı şeydir, diye cevap verdi.

Hz Fatma

Siz ey allah'ın kulları! O'nun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkamı kendinizde uygulamak için) allah'ın eminleri ve onu diğer mülletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.

Hz Fatma

Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı.

Hz Fatma