İlhan Selçuk Sözleri

İlhan Selçuk - Beni Hacıbektaş'a gömün....

Beni Hacıbektaş'a gömün.
— İlhan Selçuk

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon