Jack London Sözleri

Jack London - Açlık çekerken, düşünceleri sık sık dünyada açlık çektiğini bildiği binlerce kişi üzerinde duruyordu, ama şimdi karnı doymuşken beyni ar...

Açlık çekerken, düşünceleri sık sık dünyada açlık çektiğini bildiği binlerce kişi üzerinde duruyordu, ama şimdi karnı doymuşken beyni artık açlık çeken bu kişilerin düşüncesiyle dolu değildi.
— Jack London

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerJack LondonSözleri

Belki de hiçbir şeyde gerçek yoktur; gerçeklikte gerçek yoktur.

Jack London

Ben, benim ve kendi beğenilerimi insanların bağlaşık yargılarına tabi kılmayacağım. İnsanların çoğunluğu bir şeyden hoşlanıyor ya da hoşlandığına inandırılıyor diye, benim de o şeyden hoşlanıyor taklidi yapmam için dünyada hiçbir neden yok.

Jack London

Beni ben olduğum için istemiyorlar, çünkü ben, hâlâ istemedikleri eski benim.

Jack London

Bir gemi filosunun hızı, içindeki en yavaş geminin hızıdır.

Jack London

Bir hayalet, ölmüş ama öldüğünü anlayamayan bir insanın ruhudur.

Jack London

Bir şey gördüğünüzde, hepsini, bütününü görmelisiniz, yoksa görmenin ne anlamı kalır?

Jack London

Bir şeyler yapabilecek olmak ama onları yapmaya önem vermemek!

Jack London

Bir zamanlar öylesine saftım ki; yüksek mevkilerde oturan, iyi evlerde yaşayan, öğrenim görmüş ve bankalarda hesapları olan insanları saygı değer kimseler sanırdım.

Jack London

Bu dünyada yapılacak, öğrenilecek o kadar çok şey vardı ki, yedi saat uyuyunca kendimi suçlu hissediyordum.

Jack London

Büyük bir şey haline gelen o küçük şey üzerinde Martin'in kafası karışmaya devam ediyordu.

Jack London

Deha, satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markadir.

Jack London

Dışisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur.

Jack London

Doğa, her normal adamı olduğu gibi Martin'i de aşk amacıyla tasarlamıştı.

Jack London

Dünyanın tüm hazlarının tadını çıkarma özgürlüğünü veren, paradır.

Jack London

Düşünceyi izleyemediği zaman, hatanın düşüncede olduğuna inanmak, dar görüşlülüğün eski dramıdır.

Jack London

Eğer bilmediğin bir oyun oynuyorsan ilk hamleyi daima rakibine bırak.

Jack London

Elbiseleri gibi, görüşleri de hazır alınmaydı.

Jack London

Gelişme hayattır ve hayatta öteden beri ışığa gider.

Jack London

Gerçekten büyük olan şairlerin her dizesi güzel hakikatlerle doludur ve insanın içindeki yüce ve soylu hislere seslenirler. Onların bir dizesini bile atmak dünyayı aynı ölçüde yoksullaştırmak olur.

Jack London

Gözlerinde gördüğü ışıltı ve sevginin, aslında onun kendi gözlerinde gördüğü şeyle arttığını bilemezdi.

Jack London

Güzelliğin anatomisini inceleyip öğrendikten sonra, güzelliğin kendisini yaratabilmeye daha çok yaklaşılır.

Jack London

Herhangi bir şeyin varolması, onun varolmaya uygun olduğunun yeterli bir doğrulamasıdır.

Jack London

İnsan asla mutlak gerçekleri bilemez.

Jack London

Karşılaşmış olduğu bu avukatlar, subaylar, işadamları ve banka veznedarları ile tanımış olduğu işçi sınıfları arasındaki farkın; yedikleri yiyeceklerin, giydikleri elbiselerin, yaşadıkları semtlerin farkından başka bir şey olmadığını biliyordu Martin Eden.

Jack London

Kendisinin hiç kimse, hiçbir şey olduğunu.

Jack London

Köpeğe verilen bir kemik yardımseverlik değildir. Yardımseverlik, siz de köpek kadar açken onunla paylaşılan kemiktir.

Jack London

Kuşkusuz, 'evren'in yaratıcısı daha iyi bir yöntem tasarlayabilirdi; ama bu belirli 'evren'in yaratıkları, bu belirli yönteme katlanmak zorundaydılar.

Jack London

Martin eden için neden biraz üzülmeyeyim? Martin eden bendim. Martin eden bir bireyci idi, bense bir sosyalist. İşte bu nedenden ben yaşamaya devam ediyorum ve işte bu nedenden martin eden oldu.

Jack London

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.

Jack London

Onun ne düşündüğünün sevilebilirliği ile hiçbir ilgisi yoktu.

Jack London

Öylesine çok, öylesine müthiş ve öylesine umutsuzdu sevgisi.

Jack London

Toz değil kul olmayı yeğlerim.

Jack London

Tutumunu ve davranışını onlar için anlaşılır kılacak yeterli sözcükler hiçbir dilde yoktu.

Jack London

Utancı bile utandıracak bir utanç belgesi!

Jack London

Ütopya sözü bir fikri peşinen yargılamaya yetmektedir.

Jack London

Yaşam acı veren bir yorgunluk haline gelince, ölüm sonsuz uykunun sakinliğine götürmek için hazırdır.

Jack London

Yaşam bir hata ve utanç!

Jack London

Yaşam, yaradılış amacına uygun hareket etmeyi hedefleyenleri, başarının doruğuna çıkarır.

Jack London

Yaşama sevgi beslemeyen varlık, yok olma yoluna girmiş demektir.

Jack London

Yeni bir cennet bulamadım ve artık eskisini de bulamıyorum.

Jack London

Yoksulluk, yoksul olmayan bazıları için, varoluşun iyi olmadığı durumu simgeleyen bir sözcüktür.

Jack London

Yüksek sınıfın devamı ancak başka sınıfların ezilmesi ve yıkılmasıyla mümkündür.

Jack London

Açlık çekerken, düşünceleri sık sık dünyada açlık çektiğini bildiği binlerce kişi üzerinde duruyordu, ama şimdi karnı doymuşken beyni artık açlık çeken bu kişilerin düşüncesiyle dolu değildi.

Jack London