Jean Jacques Rousseau Sözleri

Jean Jacques Rousseau - Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerini...

Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvasını daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklarımız sizin meşhebinize girmek tehlikesinden kurtulmuş olur.
— Jean Jacques Rousseau

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerJean Jacques RousseauSözleri

Ey yüce gönüllü yalan! Gerçek hiç sana tercih edilebilecek kadar güzel olmuş mudur?

Jean Jacques Rousseau

Genel istem yok edilemez.

Jean Jacques Rousseau

Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da.

Jean Jacques Rousseau

Gerçek demokrasi var olabilmesi için, o kadar insanın toplayacak bir yerin olması gerekirdi.milyonlarca insanı da bir yerde toplayamıyorsanız.temsili demokrasi ile yetinin.

Jean Jacques Rousseau

Hakları ve zevkleri ellerinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyar.

Jean Jacques Rousseau

Herkes canının istediği görüşü benimsemekte özgürdür; egemen varlığın bunu bilip öğrenmeye hakkı yoktur. Çünkü öbür dünyada hiçbir yetkisi olmadığı için, halkını orada bekleyen şey onu ilgilendirmez.

Jean Jacques Rousseau

Hiç bir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir.

Jean Jacques Rousseau

Hiç kimsenin kendi yapamadığı bir şeyi başkasından istemeye hakkı yoktur.

Jean Jacques Rousseau

Hürriyet, insanı asil yapar.

Jean Jacques Rousseau

İngilizler özgür olduğunu düşünürler. Oysa, onlar sadece parlamento üyelerini seçerken özgürdürler.

Jean Jacques Rousseau

İnsan, özgür doğar ama hayatın her anında zincire mahkum edilir.

Jean Jacques Rousseau

İnsanın ilk uyacağı yasa, varlığını korumak; yapacağı ilk şey de kendine borçlu olduğu özeni göstermektir.

Jean Jacques Rousseau

İnsanın özgürlüğü; isteği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasıdır.

Jean Jacques Rousseau

İnsanlar ömür kısadır derler ama, yine de onu kısaltmak için ellerinden geleni yaparlar.

Jean Jacques Rousseau

İyi yönetilen bir devlette cezalar azdır. Bunun nedeni bağışlamaların çokluğu değil, suçluların azlığıdır.

Jean Jacques Rousseau

Kalbimin ve aklımın aynı insana ait olmadığını söyleyebilirim.

Jean Jacques Rousseau

Köle durumuna düşen yurttaşlar özgürlüklerini ve istemlerini yitirdikleri zaman korku ve dalkavukluk oyları alkışa çevirir; artık görüşüp konuşma yoktur, ya hayran olmak ya da lanet etmek vardır.

Jean Jacques Rousseau

Köleler zincirler içinde her şeyi; hatta onlardan kurtulma isteğini bile yitirirler.

Jean Jacques Rousseau

Mülkiyet denen şeytan, dokunduğu her şeyi bozar.

Jean Jacques Rousseau

Mutlak bir sessizlik, kedere sürükler. Bu ölümün görüntüsüdür.

Jean Jacques Rousseau

Mutsuzluk, şüphesiz çok büyük bir öğretmendir, fakat bu öğretmen; derslerini pahalıya ödetir ve faydası da parasına değmez.

Jean Jacques Rousseau

Müzik, nesneleri doğrudan doğruya temsil etmez; ama insanın ruhunda onları gördüğümüz zaman hissettiğimiz duyguların aynını uyandırır.

Jean Jacques Rousseau

Önce çocuğun duyu organları eğitilmelidir. Bu da ancak oyunla mümkündür.

Jean Jacques Rousseau

Onlardan asla nefret etmiyorum, çünkü nefret etmeyi beceremem, ama hak ettikleri aşağılamayı duymaktan ve bunu onlara göstermekten kendimi alıkoyamıyorum.

Jean Jacques Rousseau

Oy çokluğu yasasının kendisi bile, bir anlaşmanın ürünüdür ve en azından bir kez olsun, oy birliğini gerektirir.

Jean Jacques Rousseau

Özgür doğan insan her yerde zincire vurulmuştur.

Jean Jacques Rousseau

Özgürlük hiçbir yönetim biçiminde yoktur, özgür insanın yüreğindedir.

Jean Jacques Rousseau

Politika ve ahlâki farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.

Jean Jacques Rousseau

Acıyı bilmeyen insan, ne insanlığa acımayı ne de acımanın tadını bilir.

Jean Jacques Rousseau

Ağır söz veren hızlı iş yapar.

Jean Jacques Rousseau

Akıl ve yargı yavaş yavaş gelir, ön yargılarsa sürüyle ve koşar adım gelir.

Jean Jacques Rousseau

Aşk gibi nefret de insanı aptallaştırır.

Jean Jacques Rousseau

Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu aslında.

Jean Jacques Rousseau

Avuntuyu, umudu ve sessizliği ancak kendimde bulduğum için ölene dek yalnızım.

Jean Jacques Rousseau

Başımıza gelen herhangi bir belada, tesirinden çok niyete bakarız. Damdan düşen bir kiremit bizi daha çok yaralar, fakat kötü bir elin attığı taş kadar kederlendirmez; taş hedefe değmeyebilir, fakat niyet yapacağını yapar.

Jean Jacques Rousseau

Bazen küçük bir bakış insana dünyaları verir. Bazen küçük bir bakış insanı cehennemin derinliklerine yollar.

Jean Jacques Rousseau

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar, hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.

Jean Jacques Rousseau

Binlerce şeye bağlanmaya çalışıp, birer birer elimden kaçırdıktan ve tek başıma kaldıktan sonra, tekrar kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum.

Jean Jacques Rousseau

Bir çok kişi için dine mensup olmak demek, doğduğu ortamdaki dine mensup olmak demektir.

Jean Jacques Rousseau

Bir çok kişi için dine mensup olmak demek, doğduğu ortamdaki dine mensup olmak demektir. İnsan nadir olarak ondan bir şey eksiltir ve ya ona ekler.

Jean Jacques Rousseau

Bireysel aşkım için dünyayı veririm,özgürlüğüm içinde aşkımı veririm.

Jean Jacques Rousseau

Boş yere ileri zamanlara ertelediğim umutlarım beni bugünün insanlarının oyuncağı yapıyordu.

Jean Jacques Rousseau

Can sıkıntısı, mutlu insanlara özgü bir hastalıktır. Ortada hiçbir sebep yokken ağlıyor, bir yaprak veya kuşun çıkardığı sesten ürküyor, çok güzel bir yaşantının içinde olmama rağmen gelgitler yaşıyordum. Bütün bunlar huzur fazlalığından doğan can sıkıntısının eseriydi.

Jean Jacques Rousseau

Cehennemi başka bir dünyada aramaya ne gerek var? Cehennem zaten bu dünyada kötülerin yüreğindedir.

Jean Jacques Rousseau

Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir.

Jean Jacques Rousseau

Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür.

Jean Jacques Rousseau

Dinler, kim ne derse desin, insanların eliyle ve aracılığıyla oluşmuştur.

Jean Jacques Rousseau

Eğer insanlar tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.

Jean Jacques Rousseau

Empoze edilen sosyal sistemin eşitsizliği ve modern otoriter devletin kısıtlamaları insanları birbirlerini desteklemek yerine sömürmeye götürmektedir.

Jean Jacques Rousseau

Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvasını daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklarımız sizin meşhebinize girmek tehlikesinden kurtulmuş olur.

Jean Jacques Rousseau