Jean Paul Sartre Sözleri

Jean Paul Sartre - Yaşam, bireyin kendisi tarafından sorumluluğu alındığı zaman nitelikli yaşanır....

Yaşam, bireyin kendisi tarafından sorumluluğu alındığı zaman nitelikli yaşanır.
— Jean Paul Sartre

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerJean Paul SartreSözleri

En büyük günah pişmanlıktır.

Jean Paul Sartre

Ezilenler arasında din adamı yoktur. Din adamları, ezen sınıf ya da ırkların asalağıdırlar.

Jean Paul Sartre

Felsefe yapmak, vazgeçmeyi öğrenmektir.

Jean Paul Sartre

Gülüşünü elimden geldiği kadar uzun zaman tuttum aklımda. Üç yıl önce onu da kaybettim.

Jean Paul Sartre

Hayal gücümle kanatlanıp uçtuğumda, asıl yakalamak istediğim şey gerçeklikti.

Jean Paul Sartre

Hayat daha absürt oldukça ölüm daha katlanılmaz olur.

Jean Paul Sartre

Hayat üç bölümdür: dünyayı değiştireceğini sandığın, değişmeyeceğini anladığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun.

Jean Paul Sartre

Hayata yapılacak o kadar çok hata varki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok..

Jean Paul Sartre

Her biri, belirli bir süre için hayatının anlamını, ötekinin hayatında buluyor.

Jean Paul Sartre

Her renk sonsuzluğa varır, her canlı kendiyle örtüşür, her şey mutludur kendiyle.

Jean Paul Sartre

Her şeyi ciddiye alıyordum, sanki ölümsüzmüşüm gibi.

Jean Paul Sartre

Her şeyin cevabı bulundu. Nasıl yaşamak gerektiği dışında.

Jean Paul Sartre

Her varoluşan nedensiz doğar ve rastlantı sonucu olur. Kendimi geriye doğru bırakıp gözlerimi kapadım. Ama görüntüler hemen, etekleri tutuşup sıçradılar ve kapalı gözlerimi varoluşlarla doldurmaya geldiler. Varoluş kişinin terk edemeyeceği bir doluştur.

Jean Paul Sartre

Her yanda tertemiz, gülümseyen, ama gözleri tükenmiş, boşalmış yüzler.

Jean Paul Sartre

İnsan hiç, hiçbir zaman istediğini yapamıyor, sürüklenip gidiyor.

Jean Paul Sartre

İnsan olmanın ilk koşulu, bir şiddet eylemine katılmayı dolaylı ya da dolaysız reddetmektir.

Jean Paul Sartre

İnsan özgürlüğe mahkumdur.

Jean Paul Sartre

İnsan sahip olduklarının toplamı değil,fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre

İnsan yataktan midesi altüst, kusarak kalktıktan ve önünde, tekrar yatağa serilene kadar geçireceği on beş uzun, bıktırıcı saat olduktan sonra özgür olmuş olmamış ne çıkardı. Özgürlük insanın yaşamasına yardım etmiyor.

Jean Paul Sartre

İnsan, nasıl yaşayacağı dışında, hemen hemen her şeyi çözer.

Jean Paul Sartre

İnsan, uğrunda ölümü göze alabileceği bir şey bulmadığı müddetçe, insan değildir, adam değildir.

Jean Paul Sartre

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.

Jean Paul Sartre

İnsanlar kahramanları oynuyorlar; çünkü korkaklar. Azizleri oynuyorlar; çünkü kötü ruhlular. Suikastçiyi oynuyorlar; çünkü yanıbaşlarındaki komşularını öldürmek için yanıp tutuşuyorlar. İnsanlar oynuyorlar; çünkü doğuştan yalancılar.

Jean Paul Sartre

İnsanlar. İnsanları sevmek gerek. İnsanlar hayranlık duyulacak yaratıklardır. Kusmak istiyorum. Ve birden tamam işte. Bulantı.

Jean Paul Sartre

İnsanoğlu özgürlüğe yazgılıdır; çünkü, bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur.

Jean Paul Sartre

İntihar kaçış değil, reddediştir.

Jean Paul Sartre

Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum.

Jean Paul Sartre

Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır.boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur.

Jean Paul Sartre

Aslında zeka bir gerekliliktir.

Jean Paul Sartre

Aydın insanın görevi, düşünmek, hiçbir engel tanımadan, tehlike karşısında bile kendine bir sınır koymadan, koydurtmadan düşünen insandır.

Jean Paul Sartre

Bana ait sözcükler olsun isterdim. Ama kullandığım bu sözcükler, bilmiyorum kaç bilinçte sürüklendi.

Jean Paul Sartre

Başka bir deyişle, varoluşçuluk sözcüğü belli bir düşünme biçimini, özel bir davranışı, ruhsal bir akımı göstermektedir. Daha doğrusu, Jean Wahl'ın deyişiyle, belli bir iklimi ve ortak bir havaya belirtmektedir.

Jean Paul Sartre

Başlangıç olmadığı gibi, son da yoktur. Bir kadın, bir dost, bir kent bir kerede terk edilemez. Hepsi birbirine benzer zaten.

Jean Paul Sartre

Beni sevdiğiniz yok, ama sıkışınca da bana başvurmaktan geri kalmazsınız.

Jean Paul Sartre

Benim gibi yaşlı bir devrimciye böyle bir ödül vermek, kapitalizmin öç alma girişiminden başka bir şey değildir.

Jean Paul Sartre

Bilgi, bilinmek için değildir, her düşünce bir tür uykudur. Kendisizlikten ibarettir insan.

Jean Paul Sartre

Bilinç, kendisini bir şey yapmak isteyen ve en yüksek tutkusu Tanrı olmak olan varlıktaki deliktir. Bilinç daima olduğunun ötesinde bir şeydir. özgür olmaya mahkumdur.

Jean Paul Sartre

Bir dinim yok, bir dinim olsaydı, bu Ali Şeriati'nin dini olurdu.

Jean Paul Sartre

Bir kadın, bir dost, bir kent bir kerede terk edilemez. Hepsi birbirine benzer zaten.

Jean Paul Sartre

Bir şey sona ermek için başlamıştır. Serüven uzamaya gelmez. Ona anlam veren ölümdür yalnız.

Jean Paul Sartre

Birbirinden uzak kalmak, birlikte olmanın yalnızca başka bir çeşididir.

Jean Paul Sartre

Birini sevmeye, koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu.

Jean Paul Sartre

Birisini sevmeye kalkışmak,önemli bir işe girişmek gibidir.Enerji, kendini veriş,körlük ister. Hatta başlangıçta bir uçurumun üzerinden sıçramanın gerektiği bir an vardır. Düşünmeye kalkarsa atlayamaz insan. Bundan böyle artık bu gerekli sıçrayışı yapmayacağımı biliyorum.

Jean Paul Sartre

Bütün istediğim biraz kesinlikti.

Jean Paul Sartre

Cehennem başkalarıdır.

Jean Paul Sartre

Cellatlarına saygı duyan kurbanlardan nefret ediyorum.

Jean Paul Sartre

Dinimi bulmuştum artık. Hiçbir şey bir kitaptan daha önemli görünmüyordu bana. Kitaplığı, bir tapınak olarak görüyordum.

Jean Paul Sartre

Dostluk, birbiri hakkında hüküm vermek demek değildir. Dostluk, inanmak demektir.

Jean Paul Sartre

Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak düşündüğünü söyleyememek değil hiç düşünememiş olmaktır.

Jean Paul Sartre

Elbette, bir şeyin tanımlanamaması yok olduğunu göstermez onun. Nitekim aşkı, şiiri, elektriği de tanımlayamıyoruz ama yok da sayamıyoruz. Çünkü her gün onların çeşitli belirtileriyle karşılaşıyoruz: Tıpkı, sık sık varoluşçu ürünlerle karşılaştığımız gibi.

Jean Paul Sartre