Lenin Sözleri

Lenin - Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır....

Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır.
— Lenin

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerLeninSözleri

Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.

Lenin

Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Lenin

Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.

Lenin

Devlet varsa özgürlük yoktur.özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.

Lenin

Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir.

Lenin

Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir.

Lenin

İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.

Lenin

İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.

Lenin

İşçiler ve tüm emekçiler aç, çıplak, bitmiş ve tükenmiş bir durumda iken saf demokrasiden, genel olarak demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten söz etmek, emekçiler ve sömürülenler ile alay etmek demektir.

Lenin

Komünizm zorla kabul ettirilemez.

Lenin

Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır.

Lenin

Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur.

Lenin

Parlamento burjuvazinin ahırıdır.

Lenin

Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa boykotun da bir anlamı yoktur.

Lenin

Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır.

Lenin

Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır.

Lenin

Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.

Lenin

Sınıfların karşılıklı ilişkisini açığa çıkarmak devrimci partinin baş görevidir.

Lenin

Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere.

Lenin

Teorinin olmayışı, devrimi bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder.

Lenin

Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.

Lenin

Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin gözlerini açın!

Lenin

Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır.

Lenin