Yavuz Sultan Selim Sözleri

Yavuz Sultan Selim - Ben allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kısandım....

Ben allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kısandım.
— Yavuz Sultan Selim

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerYavuz Sultan SelimSözleri

Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir.

Yavuz Sultan Selim

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.

Yavuz Sultan Selim

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Yavuz Sultan Selim

Devletleri yıkan tüm hataların altında nice gururun gafleti yatar.

Yavuz Sultan Selim

Ey canım,eğer sana selimi gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma.

Yavuz Sultan Selim

Ey gönül! Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama,düşmandan da korkma! Devlet ve saltanat ancak allah(c.c.)'in verdiğidir.

Yavuz Sultan Selim

Gönlünü ve canını o'nun aşkına veren kimse ne kahramandır! Düşüncesi daima mustafa(s.a.v.) olan kimse ne huzur ve rahat içindedir.

Yavuz Sultan Selim

Güneş mustafa(s.a.v.)'nin yüzünün aynasının bir aksidir. Her iki âlem,mustafa(s.a.v.)'nin bir kılına bağlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim

Haine cesaret veren merhamet, zulme yakındır.

Yavuz Sultan Selim

Her dertli, mihnete tahammül için biraz gönlünde kuvvet buluyorsa bu kuvvet mustafa(s.a.v.)'dan gelir. Onun için her dertli o'na minnettardır.

Yavuz Sultan Selim

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

Yavuz Sultan Selim

O peygamberlerin padişahıdır. Diğer peygamberler o'nun ordusudur. Yaradılistan maksat o'dur. Bu kevn-u mekân o'nun yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir tufeyldir.

Yavuz Sultan Selim

O'nun aşkı ile gönlü mahzun olan her sîne ne bahtiyardır! Mustafa(s.a.v.)'nin yoluna kurban edilen can,ne aziz bir candır!

Yavuz Sultan Selim

Ümit eliyle mustafa(s.a.v.)'nin eteğine yapışan herkes güneş gibi ayağını feleğin üstüne başar.

Yavuz Sultan Selim

Ümit sabahı mustafa(s.a.v.)'nin güzel yüzüdür. Gayıp sırları o'nun ârif olan gönlünden doğar.

Yavuz Sultan Selim

Ümmetlerin cevahir madenlerinden çıkardıkları bütün lâ'l ve inciler mustafa(s.a.v.)'nin (gazada kırılan) tek inci dişinin diyetidir

Yavuz Sultan Selim

Ben allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kısandım.

Yavuz Sultan Selim