Lokman Hekim Sözleri

Lokman Hekim - Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut onlardan teşekkür bekleme mükafatı Allah'tan bekle emellerini o'nun ihsanına bağla....

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut onlardan teşekkür bekleme mükafatı Allah'tan bekle emellerini o'nun ihsanına bağla.
— Lokman Hekim

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerLokman HekimSözleri

Badet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.

Lokman Hekim

Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, kapı pencereden sakin çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.

Lokman Hekim

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış 1 ey oğulcağızım,ciğerparem!allah'ı tanı,ona hiçbir şeyi ortak kosma.

Lokman Hekim

Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap kendi ölçüne göre söz söyle herkesin hakkına riayet et.

Lokman Hekim

Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır çünkü dil insanı ipe götürür.

Lokman Hekim

Eğer ölüme inanmıyorsan; uyuma! Eğer dirilmeye inanmıyorsan; uyanma!

Lokman Hekim

Ey oğul! Acele etme, acele şeytan işidir.

Lokman Hekim

Ey oğul! Acizliğini ve fakirliğini hiç kimseye, hattâ ailene dahi açma ki, onların yanında itibarın düşmesin, sözünü dinlemez olmasınlar.

Lokman Hekim

Ey oğul! Açıkta ve gizlide iyi olmaya çalış.

Lokman Hekim

Ey oğul! Ahlâkını düzelt. Dostuna da, düşmanına da güler yüz göster. Ancak değerin ve itibarın kırılacak derecede hareket etme.

Lokman Hekim

Ey oğul! Alimlerin meclisinde bulun. Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle. Çünkü Allah kuru toprağı yağmurla nasıl canlandırırsa, ölmüş kalbleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir.

Lokman Hekim

Ey oğul! Allah nazarında seni utandıracak işi bırak.

Lokman Hekim

Ey oğul! Allah, yalancının yüz suyunu kurutur, haya duygusunu giderir. Ahlâksız kimsenin de sıkıntısı hiç eksik olmaz.

Lokman Hekim

Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde başkalarının sana saygı göstermesi için takva ehli olduğunu ihsas ettirme.

Lokman Hekim

Ey oğul! Allah'tan öyle bir şey iste ki, günah işlemeye cesaretin olmasın. Ve Allah'tan öyle kork ki, rahmetinden hiçbir zaman ümidin kesilmesin.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir cemaat içinde bulunduğunda onlar ayakta iken oturma. Oturdukları zaman sen de oturuver.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir cemaatin bulunduğu yere gittiğin vakit, önce onlara İslâmın okunu at, yani selâm ver. Sonra bir köşeye otur, onları konuşuyor halde görmedikçe sen de konuşma. Şayet Allah'ın zikrine dalacak olurlarsa sen de onlara katıl. Fakat başka bir söze geçerlerse oradan ayrıl.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir işe başladığın zaman, meydana gelmeden önce kimseye açma ki, mahcup düşmeyesin.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir kimse ile bozuşursan, dilini tut ve makbul olan sözü söyle. Önce düşün, sonra söze giriş.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir kimsenin davetinde bulunduğun vakit, azla yetin. Dalkavukluk edip de o yemeği övmekle başkalarının yemeğini kötüleyip tahkir etme.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir kimsenin evinde misafir kaldığın vakit gözlerine dikkat et. Her tarafa bakıp durma. Durumuna vakıf olduktan sonra dine aykırı da olsa sırrını ifşa etme.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bir şeyi vaktinden önce isteme.

Lokman Hekim

Ey oğul! Birisiyle dostluk kurmak istiyorsan, önce onu öfkelendirecek bir şey yap. Şayet öfkeli iken sana insaflı davranırsa ona yaklaş, insafsız davranırsa uzak dur.

Lokman Hekim

Ey oğul! Bıyık ve sakalınla oynama. Parmağını burnuna sokma. Yollara tükürme, sesli sümkürme. Elinle sinek kovalamayı terk et.

Lokman Hekim

Ey oğul! Borçlanmaktan uzak dur. Çünkü borç, seni gündüz zillete sürükler, gece de üzüntüye boğar.

Lokman Hekim

Ey oğul! Cahil kimselerle dostluk kurma. Çünkü onunla dost olursan, kendi yaptıklarını senin hoş karşıladığını sanar.

Lokman Hekim

Ey oğul! Cahili vasıta olarak kullanmaktan, işini gördürmekten uzak dur. Şayet akıllı birisini bulamazsan kendi işini kendin gör.

Lokman Hekim

Ey oğul! Cenaze merasimlerine katıl. Düğün merasimlerinden de uzak durmaya çalış. Çünkü cenaze sana âhireti hatırlatır; düğün ise dünyaya çeker.

Lokman Hekim

Ey oğul! Çocukları ve elinin altındakileri terbiye ederken şiddetten sakın. Öfkelendiğin vakit vakarla geçiştirmeye çalış. Mümkün olursa sövüp dövme ki, aksi takdirde onların gözünde mehabetin yok olur.

Lokman Hekim

Ey oğul! Çok yemek kalbe katılık ve gaflet verir. İbadette tembelliğe sebep olur.

Lokman Hekim

Ey oğul! Dilini 'Allah'ım, beni affet' demeye alıştır. Çünkü öyle anlar vardır ki, o saatlerde Allah duaları reddetmez, istediğini ihsan eder.

Lokman Hekim

Ey oğul! Dinle alakası olmayan meselelerde aksi vaki ise tartışmaya ve münakaşaya girme.

Lokman Hekim

Ey oğul! Doğru söyle, Allah'tan gelene razı ol.

Lokman Hekim

Ey oğul! Dünya dipsiz bir denizdir. Onda niceleri boğulmuştur. Bunun için takvadan bir gemi edin. İçine îmânı yükle. Tevekkül yelkeniyle açıl. Ancak bu şekilde selâmetle yol alır, sahile çıkarsın.

Lokman Hekim

Ey oğul! Dünyaya geldin geleli âhirete doğru yol alıyorsun. Bunun için âhiret yurdu, sana dünya yurdundan daha yakındır.

Lokman Hekim

Ey oğul! Elinden ekmek ve yemek parçası düştüğünde al, temizle ve öyle ye.

Lokman Hekim

Ey oğul! Emanete hiyanetten elini çek.

Lokman Hekim

Ey oğul! Hayasız gençlerle ve o halde olan kız çocukları ile ülfet etme. Çünkü dünya ve âhirette mezellete sebep olur.

Lokman Hekim

Ey oğul! Her işinde ilim ve tecrübe sahibi kimselerle istişare et, onların fikrini almaya çalış.

Lokman Hekim

Ey oğul! Her şeyin hayırlısı olan orta yolu tercih et.

Lokman Hekim

Ey oğul! Her yerde ve her zaman Allah'ı yanında hazır nazır olarak bil.

Lokman Hekim

Ey oğul! Hizmetçi ve benzeri kimselerle şakalaşma. Çünkü bunlarla şakalaşmak hakaret ve düşmanlığa sebep olur. Onlara öyle muamele et ki, hem seni sevsinler, hem de senden korksunlar.

Lokman Hekim

Ey oğul! Horozdan daha geri kalma. Çünkü sen uykunun derinliklerinde iken, o dünyayı sese vererek insanları uykudan uyandırmaya çalışır.

Lokman Hekim

Ey oğul! Hurma ve kayısı gibi sayılabilir meyveleri teker teker ye, çifter çifter yeme ve çekirdeklerini bir tarafa topla.

Lokman Hekim

Ey oğul! İçini dışından daha çok süsle: İçin Hakkın, dışın halkın baktığı yerdir.

Lokman Hekim

Ey oğul! İki dünyada mes'ut olmak istiyorsan, kendini anla. Okuyup bilgili olmaya çalış. Çalış ki, bilenle bilmeyen bir olmaz.

Lokman Hekim

Ey oğul! İlim ve takva ehli veya herhangi bir sebeple senden ileride bulunan bir kimsenin huzurunda dilini tut.

Lokman Hekim

Ey oğul! İnsan fakir de olsa ilim ve hikmetiyle hükümdarların meclisinde yer alır.

Lokman Hekim

Ey oğul! İnsanların gönlünü almaya çalış. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme.

Lokman Hekim

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut onlardan teşekkür bekleme mükafatı Allah'tan bekle emellerini o'nun ihsanına bağla.

Lokman Hekim