Mary Antin Sözleri

Mary Antin - Geçmişe ait olan ben değilim. Geçmiş bana ait....

Geçmişe ait olan ben değilim. Geçmiş bana ait.
— Mary Antin

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon