Mooji Sözleri

Mooji - An'da ol'manın doğası, her zaman mutlu olmak, ışık saçmak ve bilgelikle dolu olmaktır....

An'da ol'manın doğası, her zaman mutlu olmak, ışık saçmak ve bilgelikle dolu olmaktır.
— Mooji

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerMoojiSözleri

Dikkat bir sürü şeye dikkat verir, ama dikkat, dikkati verene dikkat ettiğinde, orada dinginlik vardır, ve orası sana senin kendi öz?ünü tanıtır.

Mooji

Eğer insanlarla birlikte olmayı çok önemsersen gerçek varlığını keşfedemezsin. Hakikate dayanmayan ilişkiler hiç bir zaman bütünüyle güvenilir değildirler ve nadiren sürdürülebilir.

Mooji

Farkındalık olarak kalındığında, yanılgılar biter ve zihin kendi doğal meskeni olan Kalbe geri döner.

Mooji

Geriye gitme. İleriye de gitme. İşaret ettiğim şey herhangi bir istikamette bulunmuyor. O tam olarak Burada. Onun kendini gösterdiği yer, buna açık olanın Kalbidir.

Mooji

Hakikate uyanmaya başladığınızda, hayatın nasılda kendiliğinden güzelce aktığını ve size ne kadar özen gösterildiğini fark etmeye başlarsınız.

Mooji

Halis muhlis bir öğretmen, öğrenciyi bağlanma için değil ama bölünemez olanın fark edilmesi ve onaylanması için cesaretlendirir.

Mooji

Hayatın değeri, kendinin kim ya da ne olduğuna inandığının, kendini nereye koyduğunun değeri ile belirlenir. Paradoksal olarak, kendini isim, şekil ve şartlanmanın ötesinde o'lan olarak keşfettiğinde, hayat içeriden ışıldamaya başlar, göksel bir elmas gibi.

Mooji

Her gün içimizde bir şeyler ölür ve ölmesi de iyidir çünkü taze olana, saf ve canlı olana yer açar.

Mooji

Hiçbir eğilimin ile mücadele etme. Her zaman an'da olan ve ismi veya şekli olmayan bağlantısız tanıklık eden olarak kal. Onun bir hikayesi yoktur. Bu tavsiyeye uy.

Mooji

İnsan partner ya da arkadaşlık aramaya düşkünlük göstermemeli, insan kendini bilmeyi ve kendi olmayı aramalı.

Mooji

Kalbinin memnuniyeti 'diğerine' bağlı ise, bu uzun sürmeyecek, çünkü 'diğeri' her zaman değişir.

Mooji

Kendini keşfe açık bir insanın fiziksel, duygusal ve ruhsal gereksinimlerine hayat destek olur. Güven bunu anlamanız için gözlerinizi açar. Teslimiyet kendi sonsuz benliğinizle eriyip birleşmenize izin verir.

Mooji

Kendini keşfe zaman ayırmak, zamanın en iyi biçimde kullanılmasıdır. Bunu önceliğine al.

Mooji

Kim olduğunla ve özgür olmanın ne olduğuyla ilgili bütün fikirlerini, fantezilerini ve projeksiyonlarını bıraktığında, ve tamamen boş kaldığında, işte özgürlük bu.

Mooji

Kişiliğe tutunulduğu sürece özgürlüğe ulaşmak imkansızdır.

Mooji

Kişilikten özgür olmak... İnsan bilincinin yüce olanağı budur. Bunu bir kere dahi Kalbinde tattığında, bütün diğer seviyeler artık ikincidir, çünkü keşfedecek olduğun, hiç bir şeyle mukayese edilemez.

Mooji

Kişisel olmayan görmede kök saldığında, içte ve dışta olanın bir olduğu ortaya çıkar. Bunu bildiğinde, var oluştan hiçbir ızdırap çekmeyeceksin.

Mooji

Öncelikle ne olmadığını fark etme yoluyla, kendinin gerçekte ne olduğunu aydınlığa kavuştur ve böylelikle dünyan, ruhunun bir yansıması olan dünyan gitgide artarak güzelleşecek ve huzur dolu olacak. Dünya senin içsel halinin bir yansımasından başka bir şey değil.

Mooji

Öz'ünü keşfetmenin enerji alanında olduğunda, sıcak suyun içindeki buz parçası gibisindir. Buz parçası zihindir. Sıcak su buz parçası ile savaşmaz. Buz parçası erimeye direnemez.

Mooji

Şartlanmışlığın hipnozundan ve sahte kimlikten özgürleşmek hayatında hissedeceğin en büyük GÜLÜMSEME ve SEVİNÇtir.

Mooji

Zihin, soruları çözülecek bir şey olarak görür. Kalp, soruları bırakılacak bir şey olarak görür.

Mooji

An'da ol'manın doğası, her zaman mutlu olmak, ışık saçmak ve bilgelikle dolu olmaktır.

Mooji