Pablo Picasso Sözleri

Pablo Picasso - Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin. Ama ben ressa...

Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve picasso olarak kaldım.
— Pablo Picasso

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerPablo PicassoSözleri

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.

Pablo Picasso

Sanat, ruhlarımızdan günlük hayatın tozunu alıp götürüverir.

Pablo Picasso

Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır.

Pablo Picasso

Yüzün üzerinde olanı mı, içinde olanı mı, yada ardında olanı mı çizelim.

Pablo Picasso

Ben aramam, ben bulurum.

Pablo Picasso

Ben tesadüflere inanmam. Tarihte sadece tevafuklar vardır, tesadüf yoktur.

Pablo Picasso

Bir sergisi sırasında kendisine, bu resmi siz mi yaptınız. (guernica) diye soran bir alman generaline, hayır, siz yaptınız cevabını vermiştir.

Pablo Picasso

Bütün çocuklar sanatçı olarak doğar; problem sanatçı olarak kalmaları.

Pablo Picasso

Büyük bir yalnızlık olmadan, ciddi bir eser verilemez.

Pablo Picasso

Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum. Beni asıl yoran, hiçbir şey yapmamak ya da gelen misafirleri ağırlamak oluyor.

Pablo Picasso

Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.

Pablo Picasso

Çok parası olan fakir bir insan gibi yaşamak isterim.

Pablo Picasso

Hareket, başarının esas anahtarıdır.

Pablo Picasso

Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.

Pablo Picasso

Hayatın anlamı yeteneğinizi bulmak; amacı ise onu başkalarına sunmaktır.

Pablo Picasso

Hedeflerimize, ancak hararetle inandığımız ve gayretle uyguladığımız bir plan aracılığıyla ulaşabiliriz. Başarıya giden başka bir yol yoktur.

Pablo Picasso

Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.

Pablo Picasso

Her yaratıcı eylem, her şeyden önce bir karşı gelme eylemidir.

Pablo Picasso

Her zaman yapamadığım şeyi yapıyorum, onun nasıl yapılacağını öğrenmem için.

Pablo Picasso

Herşeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım.

Pablo Picasso

İlham diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması.

Pablo Picasso

Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve picasso olarak kaldım.

Pablo Picasso