Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani - Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir....

Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.
— Abdülkadir Geylani

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerAbdülkadir GeylaniSözleri

Ahireti isteyene dünyada zuhd gerekir; allah'ı isteyene ise ahirette zuhd gerekir.

Abdülkadir Geylani

Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.

Abdülkadir Geylani

Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.

Abdülkadir Geylani

Allah teâlâ rizıkların taksimini bitirmiştir. Rizikta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.

Abdülkadir Geylani

Allah'a ancak, o'ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.

Abdülkadir Geylani

Allah'ı bilen kimsenin o'na karşı iradesi kalmaz.

Abdülkadir Geylani

Allah'ı tanıyan o'nu sever. O'nu seven o'na uyar.

Abdülkadir Geylani

Allah'ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp ışıtır, ne de kulağına ayıp gider.

Abdülkadir Geylani

Allah'ın takdirini o'nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.

Abdülkadir Geylani

Allah'tan başka herşey puttur.

Abdülkadir Geylani

Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.

Abdülkadir Geylani

Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.

Abdülkadir Geylani

Ârif, allah'a her an bir öncekine göre daha yakındır.

Abdülkadir Geylani

Bâtin bilgisi, seninle rabbin arasındaki ışıktır.

Abdülkadir Geylani

Belâlar kula cenab-ı hakk'in kapısını çalmayı öğretir.

Abdülkadir Geylani

Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise şükûn.

Abdülkadir Geylani

Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.

Abdülkadir Geylani

Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.

Abdülkadir Geylani

Bir şeyi hatırlamak allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.

Abdülkadir Geylani

Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, allah erlerinin ağzından alınır.

Abdülkadir Geylani

Bu işin başı allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.

Abdülkadir Geylani

Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, allah ise seni senin menfaatin için ister.

Abdülkadir Geylani

Derdi de yaratan o'dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.

Abdülkadir Geylani

Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, hak (c.c.) da bir topluluğa aittir.

Abdülkadir Geylani

Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.

Abdülkadir Geylani

Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.

Abdülkadir Geylani

Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, allah ise sırların sevgilisidir.

Abdülkadir Geylani

Eğer o'nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da o'nun gayrisini o'nun vasıtasıyla bilirdiniz.

Abdülkadir Geylani

Ey rabbim! Bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum.

Abdülkadir Geylani

Ey rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum.

Abdülkadir Geylani

Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!

Abdülkadir Geylani

Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah'ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.

Abdülkadir Geylani

Halinizi iyi düşünün, şimdi belli şey yok; yarın toz kalkar, kimin atlı ve kimin yaya olduğu görülür.

Abdülkadir Geylani

Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir.

Abdülkadir Geylani

Her kapının önünde hevesle bekleyenler; hiçbir kapıdan içeri giremeyenlerdir.

Abdülkadir Geylani

Herşeyde o'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi o'nun ismindendir.

Abdülkadir Geylani

İmanı kuvvetli olanın, imtihanı ağır olur.

Abdülkadir Geylani

İnsan allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

Abdülkadir Geylani

İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu allahü teâlânin kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı.

Abdülkadir Geylani

Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir.

Abdülkadir Geylani

Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.

Abdülkadir Geylani

Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.

Abdülkadir Geylani

Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkâni yok, ahireti sevmiş olamaz.

Abdülkadir Geylani

Kalbin dünya'ya bağlı olduğu müddetçe mutlu olacağını sanma, sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır, korkarım uyandığın vakit sabah olmuştur.

Abdülkadir Geylani

Kalp kitab ve sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.

Abdülkadir Geylani

Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakk'in zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi rabbını zikreder.

Abdülkadir Geylani

Kalp sırra, sır da hakk'a itimat ederek şükûn bulur.

Abdülkadir Geylani

Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadir.

Abdülkadir Geylani

Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.

Abdülkadir Geylani

Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.

Abdülkadir Geylani