Mahatma Gandhi Sözleri

Mahatma Gandhi - Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız....

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
— Mahatma Gandhi

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerMahatma GandhiSözleri

Basit yasa ki başkaları da varolabilsin.

Mahatma Gandhi

Bencilliğin gözü perdelidir.

Mahatma Gandhi

Bildiğini yaşayamıyorsa insan, yalnızlaşır ve mutsuz olur. Mutluluk, insanın düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeylerin uyum içinde olduğu andır.

Mahatma Gandhi

Bir insan yaptıklarının toplamıdır.

Mahatma Gandhi

Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.

Mahatma Gandhi

Bizi yokedecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insan-insanlar; ahlaktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.

Mahatma Gandhi

Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir.

Mahatma Gandhi

Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.

Mahatma Gandhi

Bu evrende hiç kimse üstün ya da değersiz değildir; bu nedenle üstün bir sınıfa ait olduğunu iddia eden hiç kimse üstün değildir ve kendisinin değersiz olduğuna inanan kimse de cehaletin kurbanıdır. Efendileri tarafından ona değersiz olduğu öğretilmiştir.

Mahatma Gandhi

Dininiz güzel ama dindarlarınızı anlayamadım.

Mahatma Gandhi

Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?

Mahatma Gandhi

Dünya hepimize yeter, fakat hırslarımıza asla.

Mahatma Gandhi

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.

Mahatma Gandhi

Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.

Mahatma Gandhi

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.

Mahatma Gandhi

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.

Mahatma Gandhi

Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, tanrı bize kendi dilimizde seslenir.

Mahatma Gandhi

Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilir mi?

Mahatma Gandhi

Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.

Mahatma Gandhi

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.

Mahatma Gandhi

Hakikat, bir taş kadar sert bir gonca kadar da yumuşaktır.

Mahatma Gandhi

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.

Mahatma Gandhi

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

Mahatma Gandhi

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse; onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.

Mahatma Gandhi

İlk önce seni umursamazlar, sonra sana gülerler, sonra seninle kavga etmeye başlarlar ve sen kazanırsın.

Mahatma Gandhi

İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz'; yaşam bölünmez bir bütündür..

Mahatma Gandhi

İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki.

Mahatma Gandhi

İyi bir lider; Hayallerin Hayal Olmadığına İnanandır.

Mahatma Gandhi

Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır.

Mahatma Gandhi

Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır.

Mahatma Gandhi

Kimseye kirli ayaklarıyla, beynimde gezme fırsatı vermem.

Mahatma Gandhi

Mustafa Kemal ingilizleri yeninceye kadar tanrıyı da ingiliz zannediyordum.

Mahatma Gandhi

Öfke bir asittir; durduğu kaba verdiği zarar, döküldüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir.

Mahatma Gandhi

Olsa iyi olurdu.. Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna verdiği cevap.

Mahatma Gandhi

Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler.

Mahatma Gandhi

Özgürlük hiçbir zaman 'her istediğini yapma izni' anlamı taşımamıştır.

Mahatma Gandhi

Özgürlük, hata yapma hürriyeti içermiyorsa, sahip olmaya değmez.

Mahatma Gandhi

Sayısal çoğunluk önemli değildir, yanında 'Allah' olan kişi zaten çoğunluk demektir.

Mahatma Gandhi

Sermaye kötü bir şey değildir, kötü olan sermayenin kötüye kullanımıdır. Sermaye o ya da bu şekilde kullanılacaktır.

Mahatma Gandhi

Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.

Mahatma Gandhi

Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar.

Mahatma Gandhi

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Mahatma Gandhi

Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.

Mahatma Gandhi

Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.

Mahatma Gandhi

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.

Mahatma Gandhi

Siz yolunuza bakın. Böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız.

Mahatma Gandhi

Size şiddeti öğretemem, çünkü şiddete inanmıyorum. Size öğretebileceğim tek şey, hayatınız pahasına da olsa hiç kimse karşısında boyun eğmemeniz.

Mahatma Gandhi

Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.

Mahatma Gandhi

Tanrı bile aç bir insana ekmekten başka bir şekilde görünmeye cesaret edemez!

Mahatma Gandhi

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.

Mahatma Gandhi