Adnan Menderes Sözleri

Sayfamızda Adnan Menderes sözleri vardır. Anlamlı Adnan Menderes sözleri, Resimli Adnan Menderes sözleri, Adnan Menderes sözleri galerisi.

Adnan Menderes Sözü 13

İsmet Paşa, kendi zamanında, 'Ben memleketi idare ediyordum' diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı.
— Adnan Menderes

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğer Adnan Menderes Sözleri.

Kimseye kırgın değilim. (Adnan Menderes idam sehpasına giderken son söylediği söz)

Adnan Menderes

Millete mal olmuş inkılapları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılapları tasfiye edeceğiz.

Adnan Menderes

Mukadderatımı tamamen DP grubunun inisiyatifine bırakıyorum.

Adnan Menderes

Siyasi mukadderatımı tamamen DP Grubu'na, yani ellerinize bırakıyorum.

Adnan Menderes

Siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz.

Adnan Menderes

Türk milleti Müslüman'dır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. Hakiki mümin ve samimi Müslüman olanlar din hürriyetinden tamamen emin olabilirler.

Adnan Menderes

Uzun seneler bir fetih hakkı olarak bu memlekete sahip oldukları zannında olanlar, hayatlarının ileri devresinde ruhlarına girmiş olan bu kanaati değiştirmek imkânını bulamazlar. Kendileri, Allah tarafından memur olunmuş insanlardır! Telakkileri böyledir.

Adnan Menderes

1946 Türkiye'si ile 1954 Türkiye'si arasında asır farkı değil, çağ farkı vardır.

Adnan Menderes

1950 ila 1960 arasında, ortada ne diktatörlük vardı ne de diktatör. (Yassıada'da son müdaafasından bir kesit)

Adnan Menderes

Allah düşmanımı bile böyle bir muhalefetle karşılaştırmasın.

Adnan Menderes

Allah'ım bana bir daha böyle bir seçim gecesi yaşatma!

Adnan Menderes

Atatürk demokratik inkılabı gerçekleştirmemiştir, yarıda bırakmıştır.

Adnan Menderes

Ben odunu aday göstersem milletvekili seçtiririm.

Adnan Menderes

Bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde, iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lazımdır.

Adnan Menderes

Bu memleketteki zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. (İsmet Paşa) hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe vermek isteyen adamdır. Paşa yeter artık! Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin!

Adnan Menderes

Bütün seçimlerde mağlup olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir başarı göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz.

Adnan Menderes

Dünyadan ayrıldığım şu anda, ailemi ve çocuklarımı şefkatle andığımı kendilerine bildirin. Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın.

Adnan Menderes

Her mahallede bir milyoner yaratacağız.

Adnan Menderes

İsmet Paşa hastadır. Hastalığının adı da iktidar hastalığıdır.

Adnan Menderes

İsmet Paşa, kendi zamanında, 'Ben memleketi idare ediyordum' diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı.

Adnan Menderes