Aristoteles Sözleri

Aristoteles - İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır....

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.
— Aristoteles

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerAristotelesSözleri

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Aristoteles

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Aristoteles

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Aristoteles

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Aristoteles

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Aristoteles

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Aristoteles

Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.

Aristoteles

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve açılardan uzak durur.

Aristoteles

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Aristoteles

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Aristoteles

Bir 'dost' kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Aristoteles

Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek, eğitimli bir zihnin göstergesidir.

Aristoteles

Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur.

Aristoteles

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Aristoteles

Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Aristoteles

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Aristoteles

Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Aristoteles

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

Aristoteles

Canlı yaratık, ilk önce zihin ile bedenden oluşur. Bunlardan birincisi, yöneten; ikincisi, yönetilendir.

Aristoteles

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Aristoteles

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

Aristoteles

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

Aristoteles

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Aristoteles

Dost kara günde belli olur.

Aristoteles

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Aristoteles

Eflatun'u severim ama gerçeği daha çok severim.

Aristoteles

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Aristoteles

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristoteles

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Aristoteles

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Aristoteles

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Aristoteles

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Aristoteles

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Aristoteles

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Aristoteles

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Aristoteles

Hayatına bir miktar delilik katmayacaksan, bu dünyaya gelmenin anlamı yok.

Aristoteles

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

Aristoteles

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Aristoteles

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Aristoteles

Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

Aristoteles

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Aristoteles

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Aristoteles

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Aristoteles

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Aristoteles

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

Aristoteles

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Aristoteles

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

Aristoteles

İnsan politik bir hayvandır.

Aristoteles

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.

Aristoteles

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

Aristoteles