İmmanuel Kant Sözleri

İmmanuel Kant - Ahlak kendimizi nasıl mutlu edebileceğimizin öğretisi değil; kendimizi nasıl mutluluğa layık hale getirebileceğimizin öğretisidir....

Ahlak kendimizi nasıl mutlu edebileceğimizin öğretisi değil; kendimizi nasıl mutluluğa layık hale getirebileceğimizin öğretisidir.
— İmmanuel Kant

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğerİmmanuel KantSözleri

Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: üzerimde yıldız gibi parlayan cennet ve içimdeki ahlak yasası.

İmmanuel Kant

Anayasal bir ilke olarak bireyin özgürlüğü şu formül ile ifade edilebilir: Hiç kimse benim mutluluğumun kendi anlayışına göre olması konusunda beni zorlayamaz, herkes kendi mutluluğunu başkalarının özgürlüğünü sınırlamadığı ölçüde dilediği şekilde seçer.

İmmanuel Kant

Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.

İmmanuel Kant

Aydınlanmanın şiarı şudur: şapere aude! Kendi aklını kullanma cesareti göster!

İmmanuel Kant

Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.

İmmanuel Kant

Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirseniz, onları değil kendinizi cezalandırmış olursunuz.

İmmanuel Kant

Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.

İmmanuel Kant

Bilim, organize edilmiş bilgi, Bilgelik, organize olmuş yaşamdır.

İmmanuel Kant

Bir kişiden ümit ve uyku'yu alın; dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haline gelir.

İmmanuel Kant

Bir şeyi yapmalıysam, yapabilecek durumdayım demektir; üzerime kaçınılmazsa düşen, kurma olanaklarımın da içinde olmalıdır.

İmmanuel Kant

Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir sujenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.

İmmanuel Kant

Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır.

İmmanuel Kant

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.

İmmanuel Kant

Cömertliğin üç belirtisi vardır: sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır.

İmmanuel Kant

Diyelim ki Tanrının varlığının bilimsel bilgisine ulaştık. Tüm ahlakiliğimiz çökerdi. İnsan her eyleminde Tanrıyı kendisine karşı ya ödüllendirici ya da öç alıcı olarak görürdü. Bu imge kendisini onun ruhuna dayatırdı ve onun ödül umudu ve ceza korkusu ahlaki güdülerinin yerini aldı.

İmmanuel Kant

Dogmalar ve kurallar, insanın doğal yetilerinin akla uygun kullanılışının ya da daha doğru bir deyişle kötüye kullanılmasının bu mekanik araçları, erginleşme ve olgunlaşma için sürekli bir ayakbağı olurlar.

İmmanuel Kant

Dogmanın ölümü ahlakın doğumudur.

İmmanuel Kant

Dünyada hiçbir şey başkalarının hakkından daha kutsal değildir.

İmmanuel Kant

Gençlikte günler kısa, yollar uzun; yaşlılıkta ise günler uzun, yollar kısadır.

İmmanuel Kant

Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir. Ümit uyku ve gülmek.

İmmanuel Kant

Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir.

İmmanuel Kant

İki şey var ki, ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor: üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası.

İmmanuel Kant

İnanca yer açmak için bilgiyi bir kenara bıraktım.

İmmanuel Kant

İnsan aklı bilgilerinin bir türünde özel bir yazgı ile karşı karşıyadır. Öyle sorular tarafından rahatsız edilir ki, onları geri çeviremez, çünkü ona aklın doğasının kendisi tarafından verilirler; ve gene de onları yanıtlayamaz, çünkü insan aklının tüm yeteneğini aşarlar.

İmmanuel Kant

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.

İmmanuel Kant

İnsanın yaratıldığı böyle yamuk odundan düzgün hiçbir şey yapılamaz.

İmmanuel Kant

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

İmmanuel Kant

Ne var ki her yandan 'düşünmeyin! Aklınızı kullanmayın!' diye bağırıldığını ısıtıyorum. Subay, düşünme, eğitimini yap!, maliyeci düşünme, vergini öde!, din adamı düşünme, inan! Diyorlar.

İmmanuel Kant

Öyle davran ki, davranışların genel kural haline gelsin.

İmmanuel Kant

Savaş ulusların hayvanca var oluş durumudur; barış ise insanca var oluş durumu.

İmmanuel Kant

Tanrı?nın varlığı hakkında insanın ikna edilmesi gerekli, fakat Tanrı?nın varlığının ispat edilmesi o kadar gerekli değildir.

İmmanuel Kant

Tutku derecesinde aşık olan, kaçınılmaz şekilde, sevilen nesnenin hataları karşısında körleşir, genellikle görme yetisini evlilikten sekiz gün sonra tekrar kazanmasına rağmen.

İmmanuel Kant

Uçarken havayı kesen ve onun direncini hisseden kuş, bunu havasız yerde daha iyi yapabileceği kanısına kapılabilir.

İmmanuel Kant

Zaman sessiz bir testeredir.

İmmanuel Kant

Ahlak kendimizi nasıl mutlu edebileceğimizin öğretisi değil; kendimizi nasıl mutluluğa layık hale getirebileceğimizin öğretisidir.

İmmanuel Kant