İlber Ortaylı Sözleri

İlber Ortaylı - 'Eğitim seviyesi arttıkça, bizim oylar azalıyor' cümlesini kuran bir anlayıştan, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklı...

'Eğitim seviyesi arttıkça, bizim oylar azalıyor' cümlesini kuran bir anlayıştan, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklıktır.
— İlber Ortaylı

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğerİlber OrtaylıSözleri

18 yaşını bitiren bir çocuğu, bence tarih okutuyorum diye almak cinayettir.

İlber Ortaylı

19. ve 20. yüzyıllarda Japon dediğiniz, Avrupalıya benzemek için önce gözünü ameliyat ettirerek işe başlamıştır. Bu ameliyatlar halen devam ediyor. İran'lı hanımlar arasında da burun ameliyatı yaygın, bizde de sarışınlık.

İlber Ortaylı

Atatürk döneminde Avrupa'da demokrasi falan yoktur.

İlber Ortaylı

Bakana hırsız diyemiyorsan demokrasi yoktur.

İlber Ortaylı

Besleyemeyeceği nüfusu üretmek çok ağır bedeli olan toplumsal bir hatadır. Zira, eğitilemeyen ve beslenemeyen göçmen kalabalıklar eninde sonunda marjinal cemaatlere dönüşürler.

İlber Ortaylı

Bir opera eserini icra eden cemiyet, bir çok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir.

İlber Ortaylı

Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur.

İlber Ortaylı

Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne sulhüsalah yani barış, ne de onurlu bir eşitlik olur.

İlber Ortaylı

Birinci Roma çok tanrılıydı. İkincisi Hristiyan'dı. Üçüncüsü Müslüman olamaz mıydı?

İlber Ortaylı

Bizim Milli Eğitim camiamızı yönlendiren adamlar köylüdür. Bunların yüksek bir kültürü yoktur.

İlber Ortaylı

Cumhuriyet monarşiyi, hükümdarlığı reddedecek ve tenkit edecektir; bu kaçınılmazdır. Fakat bizde maalesef bir müddet sonra ölçü kaçırılmıştır.

İlber Ortaylı

Darbe ihtimali devam etmektedir. Sivil siyasetin gerekli müeseseleri yaratamadığı, kendini yetiştiremediği bir ortamda darbe kaçınılmazdır.

İlber Ortaylı

En utanılacak yönümüz tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek, tarih yazmamak konusundaki cahilce ısrarlarımız.

İlber Ortaylı

Fikir, sanat, eğitim, sanayi, tarım, adalet. Her konuda müthiş bir sefalet içindeyiz. Elimizde duble yollar, avm'ler ve lüks rezidanslardan başka bir şey kalmadı.

İlber Ortaylı

Her nefis ölümü tadacaktır ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara mezarlıklara değil.

İlber Ortaylı

İhtilâlle demokrasi öğrenmek marifet değildir.

İlber Ortaylı

İlmin ve sanatın yüzde 70'i pösteki saymak gibi sıkıntıdır, yüzde 30'u keyifle yapılır ancak.

İlber Ortaylı

İslam aleminde Türkler için bir model yoktur; çünkü biz modern bir dünyada muasır bir medeniyeti hem benimsemek, hem de onunla kavga ederek tarihimizi ve kimliğimizi korumak zorunda olan bir milletiz.

İlber Ortaylı

İtalya kültürünü bilmeyenler, Avrupa kültürünü bilemez, tanıyamaz ve anlayamazlar.

İlber Ortaylı

İyi muâmele edildiği yerde azınlıklar erirler (asimile olurlar).

İlber Ortaylı

Kanuni'yi sevmek için Atatürk'e düşman olmaya gerek yok.

İlber Ortaylı

Okumadan yapılan siyaset tehlikelidir, belediyeciliğe benzemez. Teferruatın bilinmesi gerekir.

İlber Ortaylı

Tarihçinin ihtisası olmaz.

İlber Ortaylı

Tarihte hiç bir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük bir trajedi ve acı yaşamış değildir.

İlber Ortaylı

Toplumun geri kalmışı, insanlarını yeteneğine göre değerlendiremeyen toplum demektir.

İlber Ortaylı

Türk ordusu ricat etmeyi bilmezdi. İlk defa ricat etmeyi İstiklal Savaşı'nda öğrenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın harp tarihimizdeki büyük katkısı düzenli geri çekilmeyi öğretmesidir.

İlber Ortaylı

Türkiye'nin içine kapanması, Batı medeniyetini reddetmesi, bir 'Taliban rejimi'ne dönüşmesi mümkün değildir.

İlber Ortaylı

Türkler teşkilâtlanma yeteneği yüksek, askeri bir toplumdur. Yani 'Her Türk askerdir' sözüne gülerler ama beğenin beğenmeyin bu doğrudur.

İlber Ortaylı

Üniversite tabi ki açılmalıdır, ama Hakkari'nin Kastamonu'nun dağlarına değil. Her yere gidip üniversite kurulmaz. Ankara'ya yirmi tane kurarsın buraya gelen öğrenciler Ankara'nın nimetlerini görür.

İlber Ortaylı

Vergi toplayamayan devlet, devlet vasfına sâhip değildir.

İlber Ortaylı

'Eğitim seviyesi arttıkça, bizim oylar azalıyor' cümlesini kuran bir anlayıştan, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklıktır.

İlber Ortaylı