İmam Ali Rıza Sözleri

Sayfamızda İmam Ali Rıza sözleri vardır. Anlamlı İmam Ali Rıza sözleri, Resimli İmam Ali Rıza sözleri, İmam Ali Rıza sözleri galerisi.

İmam Ali Rıza Sözü 1

Adı insan kimdir? Diye sorduklarında imam: sahip olduğu şey, kendisini allah'tan alıkoyan (gafil eden) kimsedir. Buyurdular.
— İmam Ali Rıza

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğer İmam Ali Rıza Sözleri.

Ailesini geçindirmek için rizik peşinde olan kimsenin mükafatı, allah yolunda cihad eden kimsenin mükafatından daha fazladır.

İmam Ali Rıza

Aklın en üstün mertebesi, insanın kendi nefsini tanımasıdır.

İmam Ali Rıza

Allah,boşuna cedelleşmeyi, israfı ve ağız açmayı sevmez.

İmam Ali Rıza

Biz tıpkı resulullah (sav) gibi verdiği sözü yerine getirmeyi kendisi için borç bilen bir ehl-i beytiz.

İmam Ali Rıza

Boş işler, boş sözleri gerektirir.

İmam Ali Rıza

Büyük kardeş baba yerindedir.

İmam Ali Rıza

Cimrinin rahatlığı, kıskancın lezzeti, çabuk usananın vefası ve yalancının da yiğitliği olmaz.

İmam Ali Rıza

Cömert, yemeğini yesinler diye halkın yemeğini yer. Ama cimri, yemeğini yemesinler diye halkın yemeğini yemez.

İmam Ali Rıza

Dosta karşı alçak gönüllü, düşmana karşı tedbirli, halka karşı da güler yüzlü ol.

İmam Ali Rıza

Günahtan tevbe eden, günah işlemeyen kimse gibidir.

İmam Ali Rıza

Herkesin dostu onun aklıdır; düşmanı ise cehaletidir.

İmam Ali Rıza

Hırs ve hasetten kaçının, çünkü geçmiş ümmetleri bu iki sıfat helak etmiştir; cimrilikten sakının; o mu'min ve hür insanda bulunmayan bir afettir ve imana aykırıdır.

İmam Ali Rıza

İbadet, çok namaz kılmak ve çok oruç tutmak değil; ibadet, allah'ın işleri hakkında çok düşünmektir.

İmam Ali Rıza

İlim olgunluk ve ilim, derin anlayışın nisanelerindendir. Susmak, hikmet kapılarından bir kapıdır. Susmak (boş yere konuşmamak) muhabbbet kazandırdığı gibi her hayrin da kılavuzudur.

İmam Ali Rıza

İmamet dinin yularıdır, müslümanların düzeni, dünyanın ıslahı ve mu'minlerin izzetidir. İmamet, islam'ın gelişen kökü, yücelen budağıdır. İmam ile namaz, zekat, oruç, hac tamamlanır; imam ile fey'i ve sadakat çoğalır, imam ile hadlar ve hükümler uygulanır ve sınırlar korunur.

İmam Ali Rıza

İman, farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, kalple allah'ı tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir.

İmam Ali Rıza

İmanın dört ruknu vardır: allah'a tevekkül etmek, allah'ın kazasına rıza göstermek, allah'ın emrine teslim olmak ve herşeyi allah'a havale etmek.

İmam Ali Rıza

İnsanlara muhabbet beslemek aklın yarısıdır.

İmam Ali Rıza

Kulların en seçkini kimlerdir? Diye sorduklarında: 'kulların en iyisi, iyi iş yaptığında hoşnut olan, kötü iş yaptığında mağfiret dileyen, kendisine bir nimet verildiğinde şükreden, sıkıntıya düştüğünde sabreden ve sinirlendiğinde de affeden kimsedir. Buyurdular.

İmam Ali Rıza

Kur'an allah'ın kelamıdır, ondan ileriye geçmeyin ve ondan başka bir şeyde hidayeti aramayın yoksa dalalete (sapıklığa) düşersiniz.

İmam Ali Rıza

Malın en iyisi, haysiyeti korumak için harcanandır.

İmam Ali Rıza

Mü'min, kendisinde üç haslet olmadıkça mü'min olmaz; rabbinden bir sünnet, peygamber'inden bir sünnet ve imamından bir sünnet. Rabbinden olan sünnet, sırrı gizlemektir. Peygamber'inden olan sünnet, halkla iyi geçinmektir. İmamından olan sünnet de sıkıntı ve zorluklarda sabırlı olmaktır.

İmam Ali Rıza

Öyle bir gün gelir ki, afiyet(rahatlık) on cüz' olur. Dokuz cüz'ü insanlardan uzaklaşmakla ve bir cüz'ü de susmakla sağlanır.

İmam Ali Rıza

Peygamberlerin silahına sarilin. Nedir peygamberlerin silahı? Diye sorulduğunda: dua'dır.' Diye cevap verdi.

İmam Ali Rıza

Peygamberlerin sıfatlarından biri de temizliktir.

İmam Ali Rıza

Şarap içenle oturup kalkma; ona selam da verme.

İmam Ali Rıza

Susmak bir nevi hikmettir. Boş yere konuşmamak muhabbeti artırdığı gibi, her hayrin da rehberidir.

İmam Ali Rıza

Susmak, hikmet kapılarından bir kapıdır. Susmak, boş yere konuşmamak, muhabbet kazandırdığı gibi her hayrin da kılavuzudur.

İmam Ali Rıza

Tevekkülün haddi nedir? Diye sorduklarında: allah'tan başka hiçbir kimseden korkmamaktır. Buyurdular.

İmam Ali Rıza

Adı insan kimdir? Diye sorduklarında imam: sahip olduğu şey, kendisini allah'tan alıkoyan (gafil eden) kimsedir. Buyurdular.

İmam Ali Rıza