İmam Şafii Sözleri

İmam Şafii - Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir....

Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.
— İmam Şafii

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğerİmam ŞafiiSözleri

Allahü teâlâyi bilen necat (kurtuluş) bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.

İmam Şafii

Allahü teâlâyi sevdiğini söylersin, halbuki, ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, allahü teâlâya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder.

İmam Şafii

Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.

İmam Şafii

Bir kavmın büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmın makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmın büyüğüdür.

İmam Şafii

Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.

İmam Şafii

Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı ölan düşmanlık böyle değil.

İmam Şafii

Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.

İmam Şafii

Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir.

İmam Şafii

Dünya sevgisi ile allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır.

İmam Şafii

Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.

İmam Şafii

Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde allahü teâlâyi hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan âlimden fayda gelmez.

İmam Şafii

Dünyayı ve yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır.

İmam Şafii

Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır.

İmam Şafii

Gururlanıp böbürlenmek, adı ve bayağı kimselerin vasfıdır.

İmam Şafii

Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz.

İmam Şafii

Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür.

İmam Şafii

Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır.

İmam Şafii

Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır.

İmam Şafii

Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev.

İmam Şafii

Hizmet edene, hizmet edilir.

İmam Şafii

İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akibetlerine bak da kalbini topla.

İmam Şafii

İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.

İmam Şafii

İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.

İmam Şafii

İlim öğrenmek için üç şart vardır: hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman.

İmam Şafii

İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür.

İmam Şafii

İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır.

İmam Şafii

İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalblerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır.

İmam Şafii

İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur.

İmam Şafii

İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile, ahlakın; iyilik, cömertlik ve vefa sözünde durmak olsun, iyilik ve cömertliğin ile, hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde, susuz kimseye şu yoktur.

İmam Şafii

İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima rabbını razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır.

İmam Şafii

Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur.

İmam Şafii

Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayı etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur.

İmam Şafii

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.

İmam Şafii

Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünya) işe; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır.

İmam Şafii

Müslümanların önderi imam-ı a'zam ebu hanife memleketleri ve içerisinde yaşayanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü teâlâ ona rahmet eylesin.

İmam Şafii

Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar.

İmam Şafii

Resulullahin ve esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem.

İmam Şafii

Resulullahtan sonra insanların en üstünü hz. Ebu bekir, sonra hz. Ömer, sonra hz. Osman, sonra hz. Ali'dir.

İmam Şafii

Sabah sabah insanını denedim, dünyanın cimrilikle dolu deriler yürüyordu. Başka bir şey göremedim. Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim, keskin tarafıyla onlardan ümitlerimi kestim.

İmam Şafii

Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama!

İmam Şafii

Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.

İmam Şafii

Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır.

İmam Şafii

Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

İmam Şafii

Şefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.

İmam Şafii

Senden daha çok mali ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle olur. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez.

İmam Şafii

Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez.

İmam Şafii

Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir.

İmam Şafii

Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.

İmam Şafii