İmamı Rabbani Sözleri

İmamı Rabbani - Akılsız din olmayacağı gibi, aklı yegane ölçü kabul edip, onun yorum ve hükümlerini din olarak kabul etmek de mümkün değildir. Böyle b...

Akılsız din olmayacağı gibi, aklı yegane ölçü kabul edip, onun yorum ve hükümlerini din olarak kabul etmek de mümkün değildir. Böyle bir şey, allah'ın gönderdiği din değil, insanın kendi uydurduğu din olur.
— İmamı Rabbani

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğerİmamı RabbaniSözleri

Bir farzı vaktinde yapmak, bin sene nâfile ibâdet yapmaktan daha çok faydalıdır.

İmamı Rabbani

Dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.

İmamı Rabbani

Dünyâyi ele geçirmek için âhireti vermek ve insanlara yaranmak için allahü teâlâyi bırakmak ahmaklıktır.

İmamı Rabbani

Edebi gözetmek, zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen hakk'a kavuşamaz.

İmamı Rabbani

Eflatun, felsefecilerin reisidir. İsa (a.ş.)'in peygamberliği zamanına erişmiştir, ama o'nu tasdik etmemiştir. Cehaleti sebebiyle kendisinin o'na ihtiyacı olmadığını sandı.

İmamı Rabbani

Eshâb-i kırâm arasındaki uygunsuzluklar ve mühârebeler iyi düşünceler ve olgun görüşler ile idi. Nefsin arzuları ile ve cehâlet ile değildi. İlm ile idi. İçtihâd ayrılığından idi.

İmamı Rabbani

Farzı bırakıp, nâfile ibâdetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir.

İmamı Rabbani

Fazladan nafile ibadet yapmaktansa, günahlardan sakınmak daha efdaldır. Tıpkı bir farzın edasının, binlerce nafileden üstün olduğu gibi.

İmamı Rabbani

Gençlik çağının kıymetini biliniz! Bu kıymetli günlerinizde, işlâmiyet bilgilerini öğreniniz ve bu bilgilere uygun yaşayınız! Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında, oyun ve eğlence ile geçirmemek için uyanık olunuz.

İmamı Rabbani

Her arayan bulamayabilir, ancak bulanlar arayanlardır.

İmamı Rabbani

İyi biliniz ki, bid'at sahibi ile konuşmak, kâfırle arkadaşlık etmekten, katkat daha fenadır. Yetmişiki turlu bid'at sahibi vardır. Bunların içinden en kötüsü, peygamberimizin eshâbina düşmanlık edenlerdir.

İmamı Rabbani

İyiyi arayan ruhun muhtaç olduğu asil dost, hakikati seslenen kitaptır.

İmamı Rabbani

Kâfırlere kıymet vermek, müslümanlığı aşağılamak olur.

İmamı Rabbani

Kıyametli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında, oyun ve eğlence ile geçirmemek için uyanık olunuz.

İmamı Rabbani

Melekler, Allah için bir araya gelenlerin bulunduğu yere imrenirler...

İmamı Rabbani

Mübahları gelişi güzel kullanan, şüpheli şeyleri yapmağa başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar.

İmamı Rabbani

Ölmek, felâket değildir. Öldükten sonra, basına gelecekleri bilmemek felâkettir.

İmamı Rabbani

Tarikat gaye değil vasıtadır, ama vasıtaların da en etkili olanıdır.

İmamı Rabbani

Varlıkların en üstünü insandır. Mahlûkların en aşağısı, en kötüsü de, yine odur. Çünkü, âlemlerin rabbının sevgilisi olan muhammed mustafâ insan olduğu gibi, âlemlerin rabbının düşmanı olan ebû cehl bin hisâm da insandır.

İmamı Rabbani

Akılsız din olmayacağı gibi, aklı yegane ölçü kabul edip, onun yorum ve hükümlerini din olarak kabul etmek de mümkün değildir. Böyle bir şey, allah'ın gönderdiği din değil, insanın kendi uydurduğu din olur.

İmamı Rabbani