Seyyid Kutub Sözleri

Seyyid Kutub - Acaba Müslümanlar nasıl zevkle yiyip içiyorlar, nasıl rahat uyuyorlar? Din kardeşleri en aşağılık en rezil insanların ellerinde en kötü...

Acaba Müslümanlar nasıl zevkle yiyip içiyorlar, nasıl rahat uyuyorlar? Din kardeşleri en aşağılık en rezil insanların ellerinde en kötü işkenceleri görürken, çeşit çeşit zillete layık görülürken?
— Seyyid Kutub

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerSeyyid KutubSözleri

Allah'a giden yolun sorumluluğunu bilen yolcular geri dönmez ve umutsuzluğa kapılmazlar.

Seyyid Kutub

Aşağılık bir yöntem kullanılarak, şerefli bir hedefe ulaşılamaz.

Seyyid Kutub

Babamın en çok dikkat ettiği şey, bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleştirmekti.

Seyyid Kutub

Batılılardan nefret ediyorum, Amerika'dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan müslümanlardan nefret ediyorum.

Seyyid Kutub

Ben Allah yolunda yaptığım bir iş için asla özür dilemem.

Seyyid Kutub

Bir milletin iki nesli birbirine i'tikad yönünden muhâlefet ederse, aradaki bütün bağlar kesilir. Hatta i'tikad ipi kopunca karı ile koca, baba ile evlât arasındaki bağlar dahi kopar.

Seyyid Kutub

Bir zenginin cennete gitmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur.

Seyyid Kutub

Birlik olmuş 3 kişi birlik olamamış 100 kişiden daha aktifdir.

Seyyid Kutub

Bizim görevimiz yaşadığımız bu toplumu değiştirebilmek için, ilk önce kendi benliğimizi değiştirmektir.

Seyyid Kutub

Bu yol zor bir yol. Güller ve çiçeklerle döşeli bir yol değil. Dikenlerle bezeli kanlarla süslenmiş bir yol.

Seyyid Kutub

Bütün cahiliyetler, kulların kullara kulluğu ve Allah'tan başkalarının ilahlaştırılması temeline dayanır.

Seyyid Kutub

Ferd şuurunda yerleşmeyen adalet, kanunla sağlanamaz.

Seyyid Kutub

Gecenin en karanlık olduğu an, şafağa en yakın olduğu andır...

Seyyid Kutub

Gerçek köleler; boyunduruk zincirlerini kafalarında değil, benliklerinde duyanlardır.

Seyyid Kutub

Hayat, yılların sayısına göre değil, bilincin derinliğine göre yaşanır.

Seyyid Kutub

Hayata hükmetmeyen İslam, İslam değildir. Onu hayatına geçirmeyen Müslüman, Müslüman değildir.

Seyyid Kutub

İnanan kimse değerlerini, düşüncelerini, ölçülerini insana dayandırmaz. Bu nedenle insanların kendisini yanlış anlamaları karşısında üzüntüye kapılmaz. Aksine o bütün söz konusu kavramlarını insanların Rabb?i olan Allah?a dayandırır.

Seyyid Kutub

İnsanlar kendi menfaatleri için kötülüğe alet olmayacakları, sömürmek için nüfuz sağlamaya gerek duymayacakları bir düşünceye hizmet etmelidirler.

Seyyid Kutub

İnsanları kötülüklerden alıkoymayan namaz, bırakın onları Allah'a yaklaştırmayı, ancak Allah'tan uzaklaştırır.

Seyyid Kutub

İnsanlığın değil devletlerin önemli olduğu fikri hakim oldukça insanlar birbirlerine karşı en işlenmez cinayetleri işleyip giderler. Mücrimlere de büyük kahraman ünvanı verilir.

Seyyid Kutub

Irkçılığa değil, taassuba değil, toprağa değil, bayrağa değil, menfaate değil, ganimete değil Allah'a davet et!

Seyyid Kutub

İslam bütünüyle bir hayat sistemidir. Ona tamamen tabi olanlar mümin olur. Tek bir hükümde de olsa ondan başkasına uyanlar imanı bırakmış, Allah'ın uluhiyyetine tecavüz etmiş ve Allah'ın dininden çıkmış sayılır.

Seyyid Kutub

İslam devleti hakim olduğunda ilk yapılması gereken, üzerine cübbe sarık giymiş caminin bir tarafında yıllarca miskin miskin oturup 'nefisle mücadele ediyorum' diyenlerin üzerindeki o cübbeyi çıkarıp 'Hadi artık hareket zamanı geldi.' demek olmalı.

Seyyid Kutub

İslam şehvetlerin her an uyarılmadığı; kan ve et tepkilerinin her vakit tahrik edilmediği temiz bir toplum kurmayı gaye edinir.

Seyyid Kutub

İslam'da ne başkasına boyun eğme Ne de boyun eğdirme söz konusudur..!

Seyyid Kutub

Kalem sahibi kimseler birçok büyük işler yapabilirler. Ancak, fikirlerinin yaşaması pahasına kendilerini feda etmeleri şartıyla.

Seyyid Kutub

Kardeşim sen parmaklıklar arkasında da olsan özgürsün Sen prangalara vurulsan da özgürsün Allah'tan başkasına boyun eğme.

Seyyid Kutub

Kimin İçin Öldüyseniz, Ödülünüzü Ondan Bekleyin!

Seyyid Kutub

Kuran-ı kerim, bu ümmetin canlı kitabı ve öğüt veren rehberidir.

Seyyid Kutub

Kuşkusuz Kur'an, ancak eylem için bilgi edinme ruhu ile kendisine yönelen ruha açar bütün zenginliklerini.

Seyyid Kutub

La ilahe illallah yaşam biçimidir.

Seyyid Kutub

Müminin dünyası öylesine geniş, öylesine kapsamlı, öylesine derin, öylesine yüce, öylesine güzel, öylesine mutlu bir dünyadır ki, onun yanında inanmayanların dünyaları, küçük, sönük, düşük, değersiz karanlık ve mutsuzluk dünyasına dönüşür. Bu ise gerçekten büyük bir hüsrandır. Hem de ne hüsran.

Seyyid Kutub

Namaz, kul ile Allah arasında bir bağ ve buluşmadır. Namaz; kalbin kuvvet aldığı, ruhun Allah'a bağlılığını hissettiği, nefsin dünya hayatının değerlerinden daha üstün değerler bulduğu bir bağdır.

Seyyid Kutub

Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, bir tağutun hükmünü asla onaylamayacaktır.

Seyyid Kutub

O yol!... Bütün putları yeryüzünden yok etme yolu, insanları yalnız Allah'a kul etme yolu. İnsanları kula kulluktan kurtarıp kulların yaradanına kul ettirme yolu.. İnsanları zorla inancını kabul etttirme yolu değil. Fertlere baskı yapan siyasi iktidarları devirme yoludur.

Seyyid Kutub

Onlar Amerikancı İslam'ı istiyorlar. Onlar abdesti bozan şeylere fetva veren, ama Müslümanların siyasi, iktisadi ve ictimai durumlarına fetva vermeyen İslam'ı istiyorlar.

Seyyid Kutub

Onlara hoş görünmek derdine düşerek İslamı olduğundan başka bir biçimde kesinlikle sunmayacağız insanlara.

Seyyid Kutub

Puta tapıcılık, sadece dikilen bir ağaca veya yontulan bir taşa tapınmak değil; hatta ondan daha fazlasıyla kaldırılan bayraklar, flamalar, işaretler ve bunların arkasına gizlenen güçler, nüfuzlar ve isteklerdir.

Seyyid Kutub

Sadece kendini düşünen insanlar çok mutlu olabilirler. Ama küçük olarak yaşarlar ve küçük olarak ölürler.

Seyyid Kutub

Şeytanın atıyla cennete koşulmaz.

Seyyid Kutub

Şirin görünmek için, İslamı onlara asla olduğundan başka göstermeyeceğiz.

Seyyid Kutub

Siz tağutlar ancak bedenlere hükmedebilirsiniz. Düşüncelere asla!

Seyyid Kutub

Sözlerimiz, hareketsiz ve cansız birer ceset gibidirler. Eğer onların uğruna ölürsek, işte o zaman dipdiri ayağa kalkar ve canlılar arasında yaşarlar.

Seyyid Kutub

Tek hakikat, onu kalblere işlemek ve etkili hale gelinceye dek haykırmaktır.

Seyyid Kutub

Tevhid olmadan vahdet olmaz.

Seyyid Kutub

Ümmet elbet bir gün doğacak. Hiç bir doğum da acısız olmaz.

Seyyid Kutub

Üzerinde 'Lailahe illallah' sancağı dalgalanmadıkça hiçbir toprak parçası Allah için kurtarılmış olmaz.

Seyyid Kutub

Üzerine 'La İlahe İllallah' bayrağı dikilmeyen hiçbir toprak parçası Allah adına kurtarılmış değildir.

Seyyid Kutub

Ya dünyayı kuşatacak zafer! Ya da ALLAH'a sunulacak şehadet.

Seyyid Kutub

Acaba Müslümanlar nasıl zevkle yiyip içiyorlar, nasıl rahat uyuyorlar? Din kardeşleri en aşağılık en rezil insanların ellerinde en kötü işkenceleri görürken, çeşit çeşit zillete layık görülürken?

Seyyid Kutub