Jean Meslier Sözleri

Jean Meslier - Bu hayatın zorluklarına karşı dini tesellilerin boşluğu bir cennet bir ahret umudu hayaldir....

Bu hayatın zorluklarına karşı dini tesellilerin boşluğu bir cennet bir ahret umudu hayaldir.
— Jean Meslier

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerJean MeslierSözleri

Din aracılığıyla, şarlatanlar, insanların deliliklerinden yararlanırlar.

Jean Meslier

Din konusunda insanlar büyük çocuklardır.

Jean Meslier

Din, cahilleri mucizeyle kandırır.

Jean Meslier

Din, insanların sınırlı zekalarını, kendileri için anlaşılması olanaksız olan bir şeyle meşgul etme sanatıdır.

Jean Meslier

Din, kan dökücülüğü meşrulaştırarak acımasızlık dizginini gevşetir ve ilahi amaçlar için gerekli olabileceğini öğreterek cinayeti mubah kılar.

Jean Meslier

Din, safdillik üzerine kurulmuştur.

Jean Meslier

Dini geleneklerin tümünde ahmaklık ya da barbarlık ziyafeti vardır.

Jean Meslier

Dini ilkelerin tek hedefi, hükümdarların zorbalıklarını güçlendirmek ve milletleri bunlara kurban etmektir.

Jean Meslier

Dinin en çok önem verdiği yoksulluk, akıl yoksulluğudur.

Jean Meslier

Dinin gereksizliğini kanıtlayan şey, anlaşılmasının olanaksız olmasıdır.

Jean Meslier

Ey insan! Milyonlarca yıl önce ne idiysen, o olacaksın.

Jean Meslier

Her din tahakküm isteğinden doğmuştur.

Jean Meslier

İman yalnızca zayıf, bilgisiz ya da tembel ruhlarda kök salar. Hiç kuşku yok ki, imanın yeryüzünde bu kadar taraftar bulmasının nedeni budur.

Jean Meslier

Ruh nedir? Kimsenin bundan haberi yoktur. Bir ruhun varlığı saçma bir varsayımdır. Ölmez bir ruhun varlığı daha saçma bir varsayımdır.

Jean Meslier

Bu hayatın zorluklarına karşı dini tesellilerin boşluğu bir cennet bir ahret umudu hayaldir.

Jean Meslier