Jean Meslier Sözleri

Sayfamızda Jean Meslier sözleri vardır. Anlamlı Jean Meslier sözleri, Resimli Jean Meslier sözleri, Jean Meslier sözleri galerisi.

0 0
Jean Meslier Sözü 2

Din aracılığıyla, şarlatanlar, insanların deliliklerinden yararlanırlar.
— Jean Meslier

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğer Jean Meslier Sözleri.

Jean Meslier Sözü 3

Din konusunda insanlar büyük çocuklardır.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 4

Din, cahilleri mucizeyle kandırır.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 5

Din, insanların sınırlı zekalarını, kendileri için anlaşılması olanaksız olan bir şeyle meşgul etme sanatıdır.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 6

Din, kan dökücülüğü meşrulaştırarak acımasızlık dizginini gevşetir ve ilahi amaçlar için gerekli olabileceğini öğreterek cinayeti mubah kılar.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 7

Din, safdillik üzerine kurulmuştur.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 8

Dini geleneklerin tümünde ahmaklık ya da barbarlık ziyafeti vardır.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 9

Dini ilkelerin tek hedefi, hükümdarların zorbalıklarını güçlendirmek ve milletleri bunlara kurban etmektir.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 10

Dinin en çok önem verdiği yoksulluk, akıl yoksulluğudur.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 11

Dinin gereksizliğini kanıtlayan şey, anlaşılmasının olanaksız olmasıdır.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 12

Ey insan! Milyonlarca yıl önce ne idiysen, o olacaksın.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 13

Her din tahakküm isteğinden doğmuştur.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 14

İman yalnızca zayıf, bilgisiz ya da tembel ruhlarda kök salar. Hiç kuşku yok ki, imanın yeryüzünde bu kadar taraftar bulmasının nedeni budur.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 15

Ruh nedir? Kimsenin bundan haberi yoktur. Bir ruhun varlığı saçma bir varsayımdır. Ölmez bir ruhun varlığı daha saçma bir varsayımdır.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 1

Bu hayatın zorluklarına karşı dini tesellilerin boşluğu bir cennet bir ahret umudu hayaldir.

Jean Meslier

Jean Meslier Sözü 2

Din aracılığıyla, şarlatanlar, insanların deliliklerinden yararlanırlar.

Jean Meslier