Karl Marx Sözleri

Karl Marx - 'Emek' yakın doğası itibarıyla özgür olmayan, insani olmayan, toplumsal olmayandır, özel mülkiyetin tabi kıldığı ve özel mülkiyeti yaratan...

'Emek' yakın doğası itibarıyla özgür olmayan, insani olmayan, toplumsal olmayandır, özel mülkiyetin tabi kıldığı ve özel mülkiyeti yaratandır.
— Karl Marx

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerKarl MarxSözleri

Anlatılan senin hikayendir.

Karl Marx

Aşacağımız son kapitalist,muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.

Karl Marx

Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.

Karl Marx

Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtir.

Karl Marx

Cimri aklını kaçırmış bir kapitalisttir, kapitalist ise aklı başında bir cimri.

Karl Marx

Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyıllı olan insan aklı.

Karl Marx

Deneyimle sabittir ki, en mutlu insan en çok insanı mutlu edendir.

Karl Marx

Din gerçek sefaletin ifadesi, gerçek sefalete karşı protesto, ezilen yaratıkların iç geçirmesi, kalpsiz bir dünyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhu. İnsanların afyonudur.

Karl Marx

Din, bunalmiş mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur.

Karl Marx

Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur!

Karl Marx

Dünyanın bütün işçileri, birleşin! Zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz birşeyiniz yok!

Karl Marx

Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir.

Karl Marx

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.

Karl Marx

Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı.

Karl Marx

Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.

Karl Marx

Fikir,çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır.

Karl Marx

Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.

Karl Marx

Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.

Karl Marx

Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.

Karl Marx

Halkın hayali mutluluğu olan dinin ortadan kaldırılmasını istemek, halkın gerçek mutluluğunu istemektir.

Karl Marx

Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen. Ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir.

Karl Marx

Her toplumsal çağın, büyük adamlara gereksinmesi vardır ve eğer onları bulamazsa, kendisi yaratır, icat eder.

Karl Marx

Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar!

Karl Marx

İnsan ancak toplum içinde bireye dönüşebilen bir hayvandır.

Karl Marx

İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.

Karl Marx

İnsan gelişmesinin alanı zamandır.

Karl Marx

İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar, ama onu serbestçe kendi seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil, dolaysızca önlerinde buldukları, geçmişten devreden verili koşullarda yaparlar. Tüm göçüp gitmiş kuşakların oluşturduğu gelenek, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker.

Karl Marx

İnsanların aldatıcı mutluluğu olarak dinin kaldırılması, onların gerçek mutluluklarını talep etmektir.

Karl Marx

İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.

Karl Marx

İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değildir; tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır.

Karl Marx

İnsanlık tarihi bir mücadeledir ama ırklar ya da bireyler değil, sınıflar arasında.

Karl Marx

İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.

Karl Marx

İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması sözkonusu olamaz.

Karl Marx

Kadının, erkeğin egemenliğinden kurtuluş derecesi, özgürlüğün en temel göstergesidir.

Karl Marx

Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.

Karl Marx

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.

Karl Marx

Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.

Karl Marx

Kendini ne kadar azaltırsan o kadar çoğa sahip olursun; çünkü kendine has yaşamın ifadesi ile dış dünyanın ifadesi ters orantılıdır.

Karl Marx

Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.

Karl Marx

Lanetlenmeyi göze almayan bir insan hiçbir şey yapamaz.

Karl Marx

Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insanı şekilde biçimlenmelidir.

Karl Marx

Mülkiyetin ilk biçimi, kadın ve çocukların, kocanın kölesi olduğu ailede yatar.

Karl Marx

Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür.

Karl Marx

Özel mülkiyet bizi öylesine aptal ve tek yanlı hale getirdi ki, bir nesnenin, ancak bizim için bir sermaye olarak var olduğunda, ya da ona doğrudan sahip olduğumuzda, yediğimizde, içtiğimizde, giydiğimizde, içinde yaşadığımızda vs. Kısaca onu kullandığımızda onun bizim olduğunu düşünürüz.

Karl Marx

Özel mülkiyetin egemen olduğu yerde, insanların ilişkisi ve kadın erkek ilişkisi bir ticarete dönüşür.

Karl Marx

Özgürlük; köleler için değil, köle olduğunu bilenler içindir.

Karl Marx

Radikal olmak, şeyleri kökünden kavramak demektir. Fakat insan için kök, insanın kendisidir.

Karl Marx

Reform, gerçek anlamda teorik bir anlam taşır. İlericilik, önceki zamanlarda rahibin beyninde başladığı gibi, şu anda da bir filozofun beyninde başlamalıdır.

Karl Marx

Tarih kendini tekrarlar, ilk trajedi, sonra güldürü şeklinde.

Karl Marx

'Emek' yakın doğası itibarıyla özgür olmayan, insani olmayan, toplumsal olmayandır, özel mülkiyetin tabi kıldığı ve özel mülkiyeti yaratandır.

Karl Marx