Kemal Tahir Sözleri

Kemal Tahir - Aldanmak ehemmiyetsiz bir cezadır. Aldatmak mühim bir azap....

Aldanmak ehemmiyetsiz bir cezadır. Aldatmak mühim bir azap.
— Kemal Tahir

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerKemal TahirSözleri

Aslanın ölüsüne karşı söylenenler, dirisine karşı söylenemeyenlerdir.

Kemal Tahir

Atom gücü, süper devletleri, dünyanın efendisi yapacak yerde, kendi icat ettikleri zincirlerle kendi kollarını bağlayan avanak maymunlara çevirmiştir.

Kemal Tahir

Bir memlekette insanlar namuslu olduklarıyla ayrıca övünüyorlarsa, o memleketin hali dumandır.

Kemal Tahir

Bu dünyada alınıp satılan malların en eskimezi: kadın eti! Bir de: yalan!

Kemal Tahir

Büyük bir tarihi olmayan, böyle büyük bir tarihe dayanmayan toplumlar, hiç bir şart altında, bir büyük milli edebiyat-sanat yaratamazlar, böyle büyük bir edebiyat ve sanat yaratamadıkça da dünya edebiyat ve sanatının vardığı çizgiye katiyen ulaşamazlar.

Kemal Tahir

Eğer beni bu iddia ile yargılayanlar o dönem gelip kitaplığımı inceleseler idi, kitaplarımın çoğunun turancılık üzerine olduğunu görürlerdi. (harp okulu olayında asker içinde komünizmi yaymak iddiası ile yargılanıp ve mahkum olmasının ardından ettiği söz.)

Kemal Tahir

Eski zaferlerden çok bahsediliyorsa, artık yeni zafer ümitleri kalmamış demektir.

Kemal Tahir

Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür.

Kemal Tahir

Hürlüğünün hiç aşınmayan iki ana dayanağı vardır: çile çekme gücü. Azla yetinebilme alışkanlığı. Bu iki zenginliğini hiçbir kumarcı, hiçbir oyunda kaybedemez.

Kemal Tahir

İnsan, bir kere tek başına kalmaya görsün! Nerede olsa tek başınadır. Meydan savaşında bile.

Kemal Tahir

İslamın şartı beş, marksizmin şartı birdir; o da haddini bilmektir.

Kemal Tahir

İyilik yaramaz bu bizim avanak milletimize. Evet millet değil, illet.

Kemal Tahir

Kadın güzel olmaya mecburdur ama, bütün meziyeti bundan ibaret olmamalı.

Kemal Tahir

Korkuların bulunduğu yerde, bildiğimiz toplumsal suçluluk duyguları vardır. Eğer bu böyle olmasa, bütün bir toplumu, delilikle, ruh hastalığına tutulmuşlukla nitelemek gerekir.

Kemal Tahir

Maskaralık yaptığın sürece seni alkışlarlar, ciddi bir şey yaptığında kimse suratına bakmaz; yolunu ona göre seç.

Kemal Tahir

Neyi niçin aradığını önceden bilemiyorsan, hiçbir yerde, hiçbir şeyi bulamazsın. Yanıldığının ispatını bile.

Kemal Tahir

Şairlerini gerçekten seven, onlara gerçekten saygı duyan bir toplumun, hele bu toplumu idare eden, bu toplumda etkisi bulunduğu bilinen güçlerin ödevi, şairlerinin kusurlarına bakmamaktır.

Kemal Tahir

Sanata en büyük sahtecilik, milli kalıplara yabancı özler doldurmakla olur.

Kemal Tahir

Sanatçının politika yapması, iyi sanat yapmasıyla mümkündür.

Kemal Tahir

Sen bu allah- sözünü beline silah etmeye çabalamaktasın, ama bu silah bize hiç sökmez.

Kemal Tahir

Seni bilmem ama, ben usandım, mucizeler memleketi vatandaşı olarak yaşamaktan. Hem mucizeden mucizeye hopluyoruz, hem kıçımızda donumuz yok.

Kemal Tahir

Tarihten kaçmak, namustan, doğruluktan, bilgiden kaçmaktır.

Kemal Tahir

Uykunun da bir çeşit kurtuluş sayıldığı zamanlara lanet olsun!

Kemal Tahir

Yiğitlik eskiden bir çetinse, şimdilerde on çetindir. Çünkü çöküntü çağındayız. At izi, it izine karışmıştır. Ülke devletsiz, devlet sahipsizdir.

Kemal Tahir

Yığını anlamak insanı anlamak değildir. İnsanı anlamayınca yığını anlıyorum sanmak, kendini aldatmaktır.

Kemal Tahir

Zenginlerin, şu zenginlerin kızları hiç mi kötülük etmez? Kadınları hiç mi hovarda taşımaz? Neden hep fıkaralar namus uğruna katil oluyorlar?

Kemal Tahir

Aldanmak ehemmiyetsiz bir cezadır. Aldatmak mühim bir azap.

Kemal Tahir