Muhiddin Arabi Sözleri

Muhiddin Arabi - Abdest, başlı basma bir ibadettir, abdestli bulun....

Abdest, başlı basma bir ibadettir, abdestli bulun.
— Muhiddin Arabi

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerMuhiddin ArabiSözleri

Allah ilmi sadece sevdiğine, hali sevdiğine ve sevmediğine verir. Çünkü ilim sabit, hal gidicidir.

Muhiddin Arabi

Allah sana servet ihsan etmişse, onu Allah'ın razı olacağı yerlere sarfet. İnsan, nimeti arttıkça, şükrünü artırmalı. Şükür etmeyenlerin kalbine dalgınlık gelir. Bunların dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavuşamaz.

Muhiddin Arabi

Allah teâlâ, kulların sâlih amel işleme arzusunun az olduğunu bildiği için ibadeti farz kılmış ve onları farziyet zincirlerine vurarak cennetine sevk etmiştir.

Muhiddin Arabi

Allah'im maksadım sensin ve senin rızan da arzumdur.

Muhiddin Arabi

Allâh'in, kendisini şehvetten kurtarıp gafletten uyandırmasını uzak gören kimse, hâsâ- o'nun ilâhî kudretini âciz görmüş olur. Allah teâlâ her şeye muktedirdir.

Muhiddin Arabi

Bazen ârif kişi ihtiyacını allâh'a bile arz etmekten hayâ eder. Çünkü onun takdiriyle yetinmektedir. Bu böyleyken allâh'in kullarına nasıl olsun da arz-ı ihtiyaç etsin.

Muhiddin Arabi

Bazen istikameti kemâle ermemiş kişi, kerametle riziklandırılabilir.

Muhiddin Arabi

Bazen namazda veya oruçta bulamadığın feyzi, belâ ve mihnette bulursun.

Muhiddin Arabi

Bazen, izhar etmene izin verilmeyen sırlar, sana nurları sönük bir hâlde görünür.

Muhiddin Arabi

Bilmediği konuda sorması gerektiğini bilmemek de cahilliğin bir parçasıdır.

Muhiddin Arabi

Bilmediklerini bilenden öğren. Bildiklerini de bilmeyenlere öğret.

Muhiddin Arabi

Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.

Muhiddin Arabi

Bir kişi kendi ihsan ve iyiliğinin bolluğundan bahsedip duruyorsa elinden çıkıveren bir kötülük onu mahçup edip susturuverir. Ama allâh'in ona ihsanının bolluğundan bahsedip duran kişi, elinden kötülük de zuhur etse susmaz allâh'in ihsanından bahsetmeye devam eder.

Muhiddin Arabi

Bir makamdan, ona yenice gözlerini çevirip bakan kişi de bahsedebilir, o makama çoktan ulaşmış kişi de. Bu ancak basiret ehline açık bir farktır.

Muhiddin Arabi

Bir sufi şöyle demiştir: Akıl ile irade edilen sevgide hayır yoktur.

Muhiddin Arabi

Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul, Allah kimin yanındaysa O kazanır.

Muhiddin Arabi

Bizler kirlenmemekle değil, temizlenmekle yükümlüyüz.

Muhiddin Arabi

Borcuna sadık ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyeceğin vaatlerde asla bulunma.

Muhiddin Arabi

Cenâb i hak sana hizmeti ibadeti farz kılmakla aslında cennetine girmeyi farz kılmıştır.

Muhiddin Arabi

Cenâb i hak sürekli olarak bir işi senin için neticelendirip semerelendiriyorsa, bu, allah teâlâ'nin seni o iş üzere ikâme ettiğinin delilidir.

Muhiddin Arabi

Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince, yeni bir işe başla.

Muhiddin Arabi

Devletin büyüklerine dil uzatma. Hataları olursa onlara aittir. Senin tutu¬mün, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalı. Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.

Muhiddin Arabi

Duman çekilince görürsün, bindiğin at mıdır, eşek midir.

Muhiddin Arabi

Dünya hayatına meyledenler deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler.

Muhiddin Arabi

Dünyadaki her şeyin allah katında belirlenmiş bir ecele kadar devam ettiğini bilmemiz, benliğimize izzet kazandırır.

Muhiddin Arabi

Eğer aşığın sevgisinde herhangi bir akıl kırıntısı kalmışsa o akıl, aşığı Sevgilisinden alıkoyar, başkasını düşünmeye fırsat verir. Bu sevgi saf ve gerçek değil ancak nefsindendir.

Muhiddin Arabi

Eğer söz sahibi isen, hak ile şöyle, hak ile hükmet. Heva ve hevese uyma.

Muhiddin Arabi

Ehlinin kalbî nurları sözlerinden önde gider. Böylece nurlandırdıkları yere sözlerinin tesiri de ulaşmış olur.

Muhiddin Arabi

En yüksek makam bilgi, en yüksek hal ise sevgidir.

Muhiddin Arabi

Evlere izinsiz girmeyin.

Muhiddin Arabi

Farz ibadetlerin îfâsi, sen onları erteleyip durmayasın diye belli vakitlerle sınırlandırılmış; senin irade payın olsun diye de genişçe bir zamana yayılmıştır.

Muhiddin Arabi

Faydasız ilim, sıfasız ilaca benzer. Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır.

Muhiddin Arabi

Gizli yapılan faydalı işler, ihlasın en büyük göstergesidir.

Muhiddin Arabi

Hakikat erbabının ifadeleri ya vecdlerinin coşkunluğu sebebiyle ya da müridi irşâd etmek kastıyladır. Birincisi sulûk ehlinin, ikincisi ise tahkik ve temkin ehlinin hâlıdır.

Muhiddin Arabi

Hakiki nasihat edenin dostu az olur.

Muhiddin Arabi

Hayırlı bir şey söylemiş veya hayırlı bir şeye delalet etmiş isen evvela onu kendin işle. İlk nasihati nefsine yap. İnsanlar, evvela insanın işine bakarlar, sözlerine değil.

Muhiddin Arabi

Her eylem, her hareket ilahi bir amaç için olmalıdır.

Muhiddin Arabi

Her halinde iyi niyetli olmağa gayret et. İbadetin başı, niyettir.

Muhiddin Arabi

Her söz sâdir olduğu kalbin kisvesine bürünmüş hâlde ortaya çıkar.

Muhiddin Arabi

Hiç bir şeyin hakikatini idrak ediyor değilim Nasıl edeyim ki, ben de o şeyin bir parçasıyım.

Muhiddin Arabi

Hitap, konuşanın değil dinleyenin değerine göre ortaya çıkar.

Muhiddin Arabi

Hürmetler karşılıklıdır. Sabırla öfkesini yutanın kalbine emniyet ve imanın dolacağını da unutma.

Muhiddin Arabi

İbadetlere neş'eli olarak başla.

Muhiddin Arabi

İhtiyacı olanların yardımına, karşılık beklemeden koş.

Muhiddin Arabi

İki iş arasında mütereddit kaldığın zaman nefse daha ağır gelenini tercih et. Zira nefse haktan gayrisi ağır gelmez.

Muhiddin Arabi

İnsanın kendi şahsına rahmeti, başkasına rahmetinden daha büyüktür.

Muhiddin Arabi

İnsanlardan bir şeyler almak için elini uzatma. Ancak onların sûretinde verenin allah teâlâ öldüğünü görürsen alabilirsin. Bu takdirde de ilmin sana mübah kıldığı kadarını al.

Muhiddin Arabi

İnsanları hayırlı işlere teşvik edenler, sevaba ortak olurlar.

Muhiddin Arabi

Kazanmak istiyorsan, önce çalış. Hürmet görmek istiyorsan, önce hürmet et. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi öğren.

Muhiddin Arabi

Abdest, başlı basma bir ibadettir, abdestli bulun.

Muhiddin Arabi