Marcus Porcius Cato Sözleri

Marcus Porcius Cato - Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler....

Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
— Marcus Porcius Cato

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon