Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk - Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir....

Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.
— Mustafa Kemal Atatürk

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerMustafa Kemal AtatürkSözleri

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

Mustafa Kemal Atatürk

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Arkadaşlar! Gidip, toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.

Mustafa Kemal Atatürk

Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur.

Mustafa Kemal Atatürk

Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar.

Mustafa Kemal Atatürk

Bağımsızlık, ölmeyi göze alan milletlerin hakkıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Mustafa Kemal Atatürk

Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.

Mustafa Kemal Atatürk

Bazı kimseler asri olmayı kafir olmak sanıyorlar, asıl küfür bunların zannıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Mustafa Kemal Atatürk

Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.

Mustafa Kemal Atatürk

Ben sizlerden biriyim.

Mustafa Kemal Atatürk

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.

Mustafa Kemal Atatürk

Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz.

Mustafa Kemal Atatürk

Benim fıtratımda bir gayritabıılık varsa, türk olarak dünyaya gelmemdendir.

Mustafa Kemal Atatürk

Benim hayatta yeğâne fahrim, servetim türklükten başka bir şey değildir.

Mustafa Kemal Atatürk

Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Mustafa Kemal Atatürk

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Mustafa Kemal Atatürk

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Mustafa Kemal Atatürk

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Mustafa Kemal Atatürk

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Mustafa Kemal Atatürk

Bir toplum erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!

Mustafa Kemal Atatürk

Bir türk dünyaya bedeldir.

Mustafa Kemal Atatürk

Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: ileri, daima ileri.

Mustafa Kemal Atatürk

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı türk topluluğudur.

Mustafa Kemal Atatürk

Biz ne bolşevikiz, ne de komünist: ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir.

Mustafa Kemal Atatürk

Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.

Mustafa Kemal Atatürk

Biz türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Mustafa Kemal Atatürk

Biz türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.

Mustafa Kemal Atatürk

Biz, daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça, ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Tarih yazmak; tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa; değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.

Mustafa Kemal Atatürk

Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak'alar bu hakikatin delilidirler.

Mustafa Kemal Atatürk

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

Mustafa Kemal Atatürk

Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dine tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.

Mustafa Kemal Atatürk

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Mustafa Kemal Atatürk

Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken bir diğer organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.

Mustafa Kemal Atatürk

Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dilerim.

Mustafa Kemal Atatürk

Bu memleket tarihte türk'tü, o halde türk'tür ve ebediyen türk olarak yaşayacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.

Mustafa Kemal Atatürk

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Mustafa Kemal Atatürk

Bütün ümidim gençliktedir.

Mustafa Kemal Atatürk

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

Mustafa Kemal Atatürk

Büyük şeyleri büyük milletler yapar.

Mustafa Kemal Atatürk

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Mustafa Kemal Atatürk

Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.

Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Mustafa Kemal Atatürk

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz; yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan bolluk, rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

Mustafa Kemal Atatürk