Ziya Paşa Sözleri

Ziya Paşa - Afv ile mübesser midir eshâb-i meratib;kânun-i cezâ âçize mi hâs demektir....

Afv ile mübesser midir eshâb-i meratib;kânun-i cezâ âçize mi hâs demektir.
— Ziya Paşa

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerZiya PaşaSözleri

Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.

Ziya Paşa

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Ziya Paşa

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.

Ziya Paşa

Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.

Ziya Paşa

Bi-baht olanın bâgina bir katresi düşmez; bârân yerine durr-u güher yağsa semâdan.

Ziya Paşa

Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.

Ziya Paşa

En ummadığın kesf eder esrar-ı derunun sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.

Ziya Paşa

Erbab-ı kemalı çekemez nakış olanlar rencide olur dide-i huffaş ziyadan.

Ziya Paşa

Eşek alım olmaz şu taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile mekkeye.

Ziya Paşa

Fellah-ı vatan:vatan-ı kurtarıcılar

Ziya Paşa

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı

Ziya Paşa

Her gördüğün ata sakin deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir.

Ziya Paşa

Her şahs-ı harîmı hak'a mahrem mi sanırsın. Her taç giyen çulsuzu edhem mi sanırsın.

Ziya Paşa

İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.

Ziya Paşa

İdrak-ı maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzı o kadar sıkleti çekmez.

Ziya Paşa

İncinmemek istersen eğer mülk-ı fenada bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.

Ziya Paşa

İnsana sadakat yakışır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların hazreti allah.

Ziya Paşa

İşlâm imiş devlete pâ-bend-ı terakki; evvel yog idi işbu rivâyet yeni çıktı.

Ziya Paşa

Kalkın ey fellah-ı vatan dediler, kalktık; herkes oturdu biz ayakta kaldık.

Ziya Paşa

Lanet olsun o mala ki, tahsiline onun, ya din ola, ya ırz ya namus ola âlet.

Ziya Paşa

Milyonla çalan mesned-i izzette şer-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.

Ziya Paşa

Nüsh ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Ziya Paşa

Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.

Ziya Paşa

Sadık görünür kisvede erbab-ı hıyanet. Mürsîd sanılır vehlede eshab-ı delalet.

Ziya Paşa

Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram u inayet yeni çıktı.

Ziya Paşa

Sirkat çoğalıp lâfz-i sadakat modalandı. Nâmuş tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.

Ziya Paşa

Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar, söz bilmezsen sükut eyle seni insan sansınlar.

Ziya Paşa

Vefasızın meclisinde bade içilmez.

Ziya Paşa

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Sîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.

Ziya Paşa

Zannetmeyin ki ben amasya 'da paşalık yaptım; gördüğüm yetimleri babalık yaptım.

Ziya Paşa

Afv ile mübesser midir eshâb-i meratib;kânun-i cezâ âçize mi hâs demektir.

Ziya Paşa