Adorno Sözleri

Adorno - Antisemitizm yahudiler hakkındaki söylentidir....

Antisemitizm yahudiler hakkındaki söylentidir.
— Adorno

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerAdornoSözleri

Auschwitz'in bir daha olmaması talebi, öncelikle eğitime yönelik olmalıdır. Bu, diğerlerine göre o kadar önceliklidir ki, buna sebep sunmak bir yana, sebep sunmamam gerektiğini düşünüyorum.

Adorno

Bilginin iktidarla ilişkisi sadece uşaklıkla değil, hakikatle de ilgilidir. Çoğu bilgi eğer güçler ilişkisiyle orantılı değilse, biçimsel açıdan ne kadar doğru olursa olsun geçersizdir.

Adorno

Bugün inceliğin bireydeki sahici ilkesi,hakkında konuşmayı sahiden reddettiği şeyde saklıdır.

Adorno

Cinsel ahlakın ilk ve tek ilkesi:suçlayan her zaman suçludur.

Adorno

Diyalektik düşünce mantığın zorbalığından yine onun kendi araçlarını kullanarak kurtulma çabasıdır.

Adorno

Eğer hayatın anlamı olsaydı, onda anlam aranmazdı.

Adorno

Gözümüzdeki kıymık en iyi büyütectır.

Adorno

Günümüzde insanın evindeyken kendini evinde hissetmemesi bir ahlak sorunudur.

Adorno

Hakikatin yalan, yalanın da hakikat gibi göründüğü bir dönemeçteyiz şimdi (...) Her düşünce, daha önce kültür endüstrisinin merkezlerinde biçimlendirilmiş olarak geliyor bize. Böyle bir ön biçimlendirmenin izini taşımayan şeylerse, inandırıcılıktan yoksun bulunuyor.

Adorno

Her sanat yapıtı işlenmemiş bir suçtur.

Adorno

Kendi kendini bile anlamayan düşünceler, sadece onlar gerçektir.

Adorno

Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur.

Adorno

Sadece sevgiye tutunacak gücü olan yaşar.

Adorno

Sağlık mı? Sağlık aptal olduktan sonra ne işe yarar?

Adorno

Sanat daha önce yapılmamış olanı ister, fakat sanatın olduğu her şey daha önce yapılmıştı.

Adorno

Sanatın bugünkü görevi, düzene kaos getirmektir.

Adorno

Seyredilen nesnenin dışındaki her şeye karşı aldırışsızlıkla hatta küçümsemeyle dolu olmayan bakışın güzelliğe erişmesi imkansızdır. Ve varolanın hakkını verebilen de sadece karasevdadır.

Adorno

Yanlış hayat doğru yaşanmaz.

Adorno

Yarım anlaşılan kültürün, yarım yaşanan hayatın düşmanıdır.

Adorno

Antisemitizm yahudiler hakkındaki söylentidir.

Adorno