Fatih Sultan Mehmet Sözleri

Fatih Sultan Mehmet - Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın....

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.
— Fatih Sultan Mehmet

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerFatih Sultan MehmetSözleri

Baykuştan korkumuz yok! Biz ki, şahinler sürüsü.

Fatih Sultan Mehmet

Baykuştan pervâmiz yok, biz şahinler sürüsüyüz.

Fatih Sultan Mehmet

Ben ki istanbul fatihi abd-i aciz fatih sultan mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım istanbul'un taşlık mevkiinde kain ma'lumu'l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-i sahih eylerim. Şöyle ki.

Fatih Sultan Mehmet

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz.

Fatih Sultan Mehmet

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Fatih Sultan Mehmet

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

Fatih Sultan Mehmet

Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla istanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim.

Fatih Sultan Mehmet

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

Fatih Sultan Mehmet

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Fatih Sultan Mehmet

Eğer kanım İle yücelecekse Hz. Muhammed'in (S.A.V) dini; durmayın ey kılıçlar! Doğrayın beni!

Fatih Sultan Mehmet

Eğer padişah sız iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz.

Fatih Sultan Mehmet

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.

Fatih Sultan Mehmet

Ey konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

Fatih Sultan Mehmet

Hekimler niçin bana kıydınız. Son sözleri.

Fatih Sultan Mehmet

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

Fatih Sultan Mehmet

İstanbul'u niçin fethettiklerini sorduklarında önce o benim gönlümü fethettiği için

Fatih Sultan Mehmet

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

Fatih Sultan Mehmet

Şeyhim akşemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim.

Fatih Sultan Mehmet

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Fatih Sultan Mehmet

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

Fatih Sultan Mehmet