Friedrich Engels Sözleri

Friedrich Engels - Bazen; susarak ettiğimiz laflar, konuşarak harcadığımız sözlerden daha çok şey anlatır....

Bazen; susarak ettiğimiz laflar, konuşarak harcadığımız sözlerden daha çok şey anlatır.
— Friedrich Engels

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerFriedrich EngelsSözleri

Ben vaktimi kadınlarla geçirip cinsel arzularımı tatmin edeceğime ezilen işçi sınıfını bulunduğu bataklıktan çıkarmayı yeğlerim. Üstelik kadın cinsel eğlence aracı değildir. Asla böyle aşağılık bir tabakada bulunamaz. Kadını bir köpek gibi eğlenme amaçlı görenler ise burjuvalardan başkası değildir!

Friedrich Engels

Bir gram eylem, bir tonluk kuramdan daha değerlidir.

Friedrich Engels

Doğa bilginleri hangi tutumu benimserlerse benimsesinler, felsefenin egemenliği altındadırlar. Sorun kötü ve moda olan bir felsefenin mi, yoksa düşünce tarihi ve onun başarıları ile yakınlık kurmuş teorik düşüncenin bir biçiminin mi egemenliği altında olmak istedikleridir.

Friedrich Engels

İnsanlar yaşadıkları gibi düşünürler.

Friedrich Engels

Köle ancak bir kez satılır,proleter ise kendisini günbegün,saat be saat satmak zorunda'dır.

Friedrich Engels

Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.

Friedrich Engels

Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi.

Friedrich Engels

Para her kapıyı açar lakin kilitleyemez.

Friedrich Engels

Tek kelimeyle bizi, sizin mülkiyetinizi yok etme niyetimizden dolayı kınıyorsunuz. Kesinlikle öyle; niyetimiz tam olarak budur.

Friedrich Engels

Toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey elde edemezken, her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamaktadır.

Friedrich Engels

Yarısını yedikten sonra elimizde bütün bir elma kalmayacağı gibi,çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olmaz.

Friedrich Engels

Bazen; susarak ettiğimiz laflar, konuşarak harcadığımız sözlerden daha çok şey anlatır.

Friedrich Engels