Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Hüseyin Nihal Atsız - Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz....

Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.
— Hüseyin Nihal Atsız

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerHüseyin Nihal AtsızSözleri

Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlaki, soyunun karışması ile değişebilir.

Hüseyin Nihal Atsız

Bana göre ticanılık, nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.

Hüseyin Nihal Atsız

Bana insanlardanmı bahsediyorsun? İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar. Bu gördüklerin birer karikatürden başka bir şey değildir.

Hüseyin Nihal Atsız

Barış, savaşın başka metotlarla devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir.

Hüseyin Nihal Atsız

Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeğe tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir türk?üm. Siyasi, içtimai mezhebim türkçülük?dur.

Hüseyin Nihal Atsız

Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiç bir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca türkçü söylemlerde, türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır.

Hüseyin Nihal Atsız

Bir Kürt kendini safkan Türk sayıp, Türklük için çalışsa dahi yine ona Kürt muamelesi yapmak gerekir.

Hüseyin Nihal Atsız

Bir millet bağımsızlığını, hürriyetini ve sınırlarını kaybedebilir, hatta yıllar boyunca başka bir milletin esareti altında yaşamak zorunda kalabilir ama bütün bu unsurlar o milletin yok olmasına etken olamaz. Ancak kendi dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur.

Hüseyin Nihal Atsız

Bir millet için, büyümekten korkmak kadar ölümcül düşünce olamaz.

Hüseyin Nihal Atsız

Bir millet, büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını duymalıdır.

Hüseyin Nihal Atsız

Biz türküz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız.

Hüseyin Nihal Atsız

Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.

Hüseyin Nihal Atsız

Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.

Hüseyin Nihal Atsız

Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur.

Hüseyin Nihal Atsız

Bütün dünyada yurt düşmanlarına müsamaha gösteren, hatta onlara mevki ve salahiyet veren tek ülke Türkiye’dir!

Hüseyin Nihal Atsız

Din arabın, hukuk sizin(italyan), harp türklüğündür.

Hüseyin Nihal Atsız

Dünyadaki bütün milletler, yabancı devlet hakimiyetinde kalan soydaşlarını kendileriyle birleştirmek için silahlı ve silahsız savaşlar yaparlar. Bunun adı emperyalizm değildir, irredantelizmdir ki makbul bir davranıştır.

Hüseyin Nihal Atsız

Eski topraklarımızı kurtarmak isteğimiz emperyalizm ise emperyalistiz. Türkistan'ı, idil-ural'ı, azerbaycan'ı, kafkasya'yı, kırım'ı ve türkler?in yaşadığı başka yerleri iş!temek emperyalizm ise kutlu bir düşüncedir.

Hüseyin Nihal Atsız

Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.

Hüseyin Nihal Atsız

Herkes barıştan söz ettiği halde herkes savaşıyor. Çünkü herkes kendi yarınını, öbür gününü, daha uzak geleceğini emniyete almak istiyor. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes birbirinden korkuyor.

Hüseyin Nihal Atsız

İnsanları insan yapan, büyük bir düşüncenin ardından koşmalarıdır. İnsan, şeref için ve muhteşem saydığı bir gaye için ölmesini bilen yaratıktır.

Hüseyin Nihal Atsız

Irkî asaletimiz, enerjimiz ve insanlık meziyetlerimize dünya milletleri ve büyükleri hayran kalırken, bizim kendi milletimizi hiçe saymamız ve kendi kabiliyetlerimizden ümit kesmemiz eğer fena bir kasda makrünsa alçaklık, böyle bir niyete matuf olmadan inanılmış ise kör gözlü bir budalalıktır.

Hüseyin Nihal Atsız

Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak!şaheserler sungulerle yazılır ancak!

Hüseyin Nihal Atsız

Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım.

Hüseyin Nihal Atsız

Maddileşmiş bir insan vatan için olur mu? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?

Hüseyin Nihal Atsız

Milletler fedakar fertlerin çokluğu nispetinde yükselir.

Hüseyin Nihal Atsız

Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır.

Hüseyin Nihal Atsız

Milli ahlak; bizim için cephelerde kan döken, tarlalarda alınteri akıtan ve nihayet bütçemizi doldurmak için kesesini boşaltan halkımızın, malına ve canına göz dikmemektir. Onun için çalışmayı, kendimiz için çalışmaktan üstün tutmaktır.

Hüseyin Nihal Atsız

Milliyetçiliğin zamanı geçmez, dünyada milletler ve diller kaldıkça, milliyetçilik de kalacaktır.

Hüseyin Nihal Atsız

Ortak düşüncesi olmayan toplulukta, herkes, yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür. Böyle bir toplulukta fedakarlık, saygı, nezaket kalmaz. Bencillik, kabalık, rüşvet, iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür.

Hüseyin Nihal Atsız

Sadece hayvanların milliyeti yoktur.

Hüseyin Nihal Atsız

Şerefliler taviz vermezler. Şerefin tavizi yoktur.

Hüseyin Nihal Atsız

Tarihi düşmanlar, ancak dışişleri bakanlarının dostudur. Milletin asla.

Hüseyin Nihal Atsız

Tehlikeler nereden gelirse gelsin ve ne kadar büyük olursa olsun, tek çare ve tek ilacı türk ülküsü'dür.

Hüseyin Nihal Atsız

Türk bir vazife için yaratılmıştır. O vazife kainat güzelleştiği zaman biter.

Hüseyin Nihal Atsız

Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü: katlıâm.

Hüseyin Nihal Atsız

Türk olmak, için mutlaka müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü bugünkü türkler arasında birkaç yüz bin saman, birkaç yüz bin hıristiyan ve hatta birkaç bin musevi türk (karayımlar) de vardır. Din ayrılığı yüzünden bunları türklük'den çıkarmaya hakkımız yoktur.

Hüseyin Nihal Atsız

Türk topraklarında yaşamak hakkı yalnız türk'ün olmalıdır.

Hüseyin Nihal Atsız

Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçü; eyyamcı ve dalkavuk olamaz. Sert yaşamaktan hoşlanırve en büyük sertliği de nefsine karşı gösterir.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçü; hiç şüphesiz türk?den olur. Fakat her 'türkçüyüm' diyen türk, türkçü değildir. Samimi olması ve türkçülüğün şartlarına uyması lazımdır.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçüler bugünlük ancak türkçü karakteri olan partileri tutarlar. Türkçülük?den sapan veya taviz veren hiç bir parti türkçüler'ce tutulmaz, tutulamaz. Türkçülüğün ne olduğu açık, seçik ortada bulunduğu için bugünkü tutumları ile hiç bir parti türkçü değildir.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçüler için izmir'i kurtarmak için yapılan savaşla kıbrıs'ı kurtarmak için yapılacak savaş arasında hiç bir fark yoktur. Çünkü türk milleti bir bütün olduğu için türkçülük ancak ve yalnız bütün türkler?i içine alan bir milliyetçilik davasını ülkü edinir.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset yani taktik her zaman değişir.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük, bir fikir olduğu kadar da inançtır. İnanç olduğu için de tartışmasız, tenkitsiz kabul olunur. Onun tartışılacak ve tenkit olunacak tarafı temeli, esası değil, ayrıntılarıdır.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük, büyük türk ilinde türk uruğunun kayıtsız-şartsız hakimiyeti ve istklali ile türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük, yükselmek için değil, yükseltmek içindir.

Hüseyin Nihal Atsız

Türkler, türk soyundan gelenlerle türk soyundan gelmişler kadar türkleşip kendini o soya bağlayan ve beyninde hiçbir yabancı ırk düşüncesi bulunmayan fertlerin topluluğudur.

Hüseyin Nihal Atsız

Ülküsüz millet, şuursuz insan gibidir.

Hüseyin Nihal Atsız

Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.

Hüseyin Nihal Atsız