Max Stirner Sözleri

Max Stirner - Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğu elde ederim. Elde edemediğim b...

Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğu elde ederim. Elde edemediğim benim hak alanım dışındadır.
— Max Stirner

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerMax StirnerSözleri

Ben kimseden hak talep etmiyorum. Bu yüzden kimsenin hakkını kabul etmem gerekmez.

Max Stirner

Beni hiçbir şey aşamaz!

Max Stirner

Benim soyum benim, Ben normsuz, yasasız ve örneksizim.

Max Stirner

Biricik bir sözcüktür ve bir sözcüğün altında düşünülecek bir şey olmalıdır, bir sözcük düşünce içermelidir. Oysa biricik düşüncesiz bir sözcüktür, düşünce içermez.

Max Stirner

Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz? Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım!

Max Stirner

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir

Max Stirner

Dünya benim mülkiyetimdir.

Max Stirner

Ego tek yasadır ve onun dışındaki, herhangi bir kanuna, inanca ya da anlayışa karşı hiçbir yükümlülüğüm yoktur.

Max Stirner

Erk ve şiddet sadece bendedir yani güçlü ve şiddetli olandadır.

Max Stirner

Gerçeğin kriteri benim, ben ise bir düşünce değilim, düşüncenin üstündeyim yani söylenemez bir şeyim.

Max Stirner

Hakikat bir - yaratıktır.

Max Stirner

Hakikat, sevgili Pilatus, Tanrı'dır ve hakikati arayan herkes Tanrı'yı arar ve över. Tanrı nerede yaşar? Kafanda; başka nerede yaşayabilir ki?

Max Stirner

Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur.

Max Stirner

Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. Başkaları sadece benim hakkımı onaylayıp onaylamadıklarını ve bunun onlarca da haklı olup olmadığını yargılayabilirler.

Max Stirner

Hazmet kutsal ekmeği ve kurtul.

Max Stirner

Hiçbir şey benden üstün değildir!

Max Stirner

Hiçbir şey beni aşacak yücelikte değildir!

Max Stirner

Hiçbir şey beni ifade edemez.

Max Stirner

Hiçbir şey özgünlüğümü aşamaz!

Max Stirner

Hiçbir şey, önünde, kendimi alçaltmamı gerektirecek bir yücelikte değildir!

Max Stirner

İnsanlar uzun süre hakikate sahip olduklarını sayıklamakla yetindiler, oysa hakikate sahip olabilmek için önce kendilerinin hakiki olmalarının gerekip gerekmediğini ciddi olarak düşünmediler.

Max Stirner

Kendisine sahip olmak için başkalarındaki irade eksikliğine bel bağlayan, başkalarının yarattığı bir şeydir. Efendi kölenin yarrattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilikte sona erer.

Max Stirner

Sen hakikati ararken, kalbin neyi özlemekteydi ki? Efendini!

Max Stirner

Sen kaçıksın be adam! Kafasında büyük şeyler ve tanrılar dünyası kuran ve kurduklarına da inanan sen, hayaletler ülkesi kurup kendini onlara karşı vazifelendiriyorsun, oysa o, sana el sallayan bir idealdir. Senin saplantın var!

Max Stirner

Şimdi artık o denli dinselleşmişiz ki, 'mahkeme jürisi' Bizi ölümle yargılıyor ve her hizmetçi polis iyi bir Hıristiyan olarak 'görevine başlama yeminiyle' Bizi deliğe tıkıyor

Max Stirner

Tahakkümsüzlük, olsa olsa, özgürlük gibi bir saplantıdır.

Max Stirner

Tanrı'nın işi, insanlığın işi, gerçeğin işi, iyinin işi, doğrunun işi, özgürlüğün işi ve daha niceleri. Bunların hiçbiri benim işim değildir, benim işim sadece benim olandır ve o genel değil, biriciktir, benim gibi.

Max Stirner

Tanrının da insanlığın da işi kendilerine dayanmaktadır, kendileridir. Benim meselem de benim. Tanrı gibi her şey ve hiçim, biriciğim.

Max Stirner

Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğu elde ederim. Elde edemediğim benim hak alanım dışındadır.

Max Stirner