Mehmet Emin Ceylan Sözleri

Mehmet Emin Ceylan - Asetil kolinin depresiflere benzer olarak REM latensini kısalttığını biliyoruz, hatta bu nedenle kolinomimetiklerin depresyon mod...

Asetil kolinin depresiflere benzer olarak REM latensini kısalttığını biliyoruz, hatta bu nedenle kolinomimetiklerin depresyon modeli yaratmakta kullanıldığı da görülmüştür; şizofren hastalar çok fazla sigara içtiklerine göre acaba onların REM latensi kısalıp REM süre ve sayıları artıyor mu?
— Mehmet Emin Ceylan

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerMehmet Emin CeylanSözleri

Bilindiği gibi şizofrenler 'prepulse inhibition' yapamıyorlar, bu demektir ki bu insanlar etrafta olup bitenlerle ilgili hiçbir seçim yapamadan yaşıyorlar, iflas bundan oluyor, acaba onların beyninde GABA gibi bir engelleyici mi eksik bulunuyor?

Mehmet Emin Ceylan

Bipolar bozukluğuk diatezinde yıllar yılı biriken bir uykusuzluk vardır. Hastalar yıllar boyunca kısa uyurlar ve sonunda biriken uykusuzluk bir eşiği aşarak mani 'patlatır'

Mehmet Emin Ceylan

Bipolar depresif hastalar aslına bakarsanız manik kognisyon taşırlar, sadece bunu uygulamaya sokacak enerjiden yoksundurlar, yakınma bundandır.

Mehmet Emin Ceylan

Cingulat bölge iç gözlemcidir

Mehmet Emin Ceylan

Davranış beyni değiştirir, psikoterapi dahil

Mehmet Emin Ceylan

Depresyonun sabah saatlerinde kötüleşmesinin nedeni, kortizol, testesteron salgılayarak organizmanın kendini zorlu bir güne hazırlamasıdır, bu yüksek aktiviteye yetecek gücü olmayanların kendini kötü hissetmesi doğaldır.

Mehmet Emin Ceylan

Dilin ilk sembolik temellerinin manik bir hasta tarafından atılmış olması ciddi bir olasılıktır.

Mehmet Emin Ceylan

Dirençli depresif hastalarda sanıldığının aksine aynı gruptan özellikle de trisiklik antidepresiflerin kendi içindeki kombinasyonu önemli derecede yarar sağlar

Mehmet Emin Ceylan

Dürtü kontrol bozukluğu daha sonra gelişecek tiroid fonksiyon bozukluğunun ön belirleyicisidir.

Mehmet Emin Ceylan

Epileptik psikoz olgularında, epileptik ataklar geciktiği zaman psikotik ataklar şiddetlenir, bu olgularda etkili tedavi yöntemi EKT olabilir.

Mehmet Emin Ceylan

Erişkin tip otistikleri şizofren hastalardan ayıran önemli özellik birincilerin hemen daima hedonik bir doyum yaşadıkları kompulsif ritüellere sahip olmalarıdır

Mehmet Emin Ceylan

Hastalıkların birikme etkisi olduğunu biliyoruz, birkaç defa depresyon atağı geçirenlerin sonunda daha şiddetli ve daha uzun ataklar geçirmeye başlayacağı aşikardır; düşüncem bu birikimi almış babaların oğullarınakızlarına da bu yapıyı depresyona aşırı yatkınlık biçimde aktardıkları yönündedir.

Mehmet Emin Ceylan

Hayvanat bahçesindeki yılandan korkmayız, frontal korteks korkmaya gerek yok diye amigdali uyarır çünkü, bilişsel davranışçı terapide de prefrontal korteks amigdal üzerinde baskı kurmayı öğrenir

Mehmet Emin Ceylan

İnferiöritesi yüksek hastalardaki öfke nöbetlerini en iyi uyku kontrol eder

Mehmet Emin Ceylan

Klinikte yalnızca duygudurum bozukluklarında değil, neredeyse bütün bozukluklarda düşük dozda da olsa bir anti epileptik eklemek tedaviye ek katkı yapıyor, acaba psikiyatrik bozuklukların hemen tamamı bir elektriksel dezorganizasyonla beraber mi ilerliyor

Mehmet Emin Ceylan

Narsisistler depresyon yaşama potansiyeline sahip değildirler, o yüzden depresyon yaratacak kayıpları olduğunda depresyonu atlayarak doğrudan psikoza geçerler.

Mehmet Emin Ceylan

Nöroleptik malign sendrom ve katatoni arasında bir bağ olması gerek.

Mehmet Emin Ceylan

Nöropil sayısını en erken arttırıp, en erken azaltan bölge işitme merkezidir, duyma o yüzden insan için herşeydir

Mehmet Emin Ceylan

Obsesif Kompulsif Bozuklukta yapıp yıkmak ve yeniden kurmak(undoing) bu kişilerin işleyen belleklerinin(working memory) zayıf kapasiteli olmasından kaynaklanabilir, düşük kapasiteyle işlem yapmanın etkili yolu, her aşamada gözden geçirerek ilerlemektir.

Mehmet Emin Ceylan

Obsesif narsisistlerde hem geniş burun kanatları hem de çok sık burun kaşıma davranışlarına rastladım, spekülatif konuşursak bu onların burun mukozasını irrite eden sert kıllara sahip olmalarıyla mı ilgilidir acaba? Araştırmaya değer bir konu.

Mehmet Emin Ceylan

Organizma geri bildirimlerle çalışır, açlık, tokluk, cinsel doygunluk geri bildirim esaslı olarak iş görür, psikiyatrik bozukluklarda ise psikolojik geri bildirim bozulmuştur.

Mehmet Emin Ceylan

Psikopatolojinin tamamı enerjinin sakınımı kanununun bozulmasından ibarettir

Mehmet Emin Ceylan

Rahatlık fizyolojik olarak 'danger signal' den kurtarıp kendini otomatik olarak 'safety signal'e bırakmakla geliyorsa, mutluluk 'safety signal' arayarak değil, 'danger signal' ihtimalini azaltarak sağlanır.

Mehmet Emin Ceylan

Şizofren hastalarda temel patoloji embriyolojik dönemde telensefalon ve diensefalon yapıları arasında yeterli entegrasyonun sağlanamamasıdır

Mehmet Emin Ceylan

Uzun süreli fluoxetine kullanımı iskelet sisteminde çoklu kırıklara neden olabilir, osteogenesisde serotenerjik bir mekanizma rol oynar çünkü

Mehmet Emin Ceylan

Zihin kuramı gelişmemiş kişide matür bir benlik kurulumundan söz edemeyiz

Mehmet Emin Ceylan

Asetil kolinin depresiflere benzer olarak REM latensini kısalttığını biliyoruz, hatta bu nedenle kolinomimetiklerin depresyon modeli yaratmakta kullanıldığı da görülmüştür; şizofren hastalar çok fazla sigara içtiklerine göre acaba onların REM latensi kısalıp REM süre ve sayıları artıyor mu?

Mehmet Emin Ceylan