Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal - Bazen fikirlerini de değiştirmelisin, çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin....

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin, çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin.
— Namık Kemal

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerNamık KemalSözleri

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Namık Kemal

Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalaşıdır.

Namık Kemal

Dünyada, renklerin en yumuşağı olan yeşilden daha güzel bir renk olabilir mi?

Namık Kemal

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

Namık Kemal

Düşene gülen acıyandan çok bulunur.

Namık Kemal

İnsan her adımı mezardan uzaklaşmak için atar. Yine her adımda mezara bir adım daha yaklaşır! Niketim her nefesi hayatı uzatmak için alır, yine her nefeste hayatından bir nefeslik zamanı alır.

Namık Kemal

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır..

Namık Kemal

İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.

Namık Kemal

İnsan olana, öldükten sonra güzel bir ad bırakmak, belki hiç ölmemekten daha iyidir.

Namık Kemal

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Namık Kemal

İnsan, ne idraksız mahlûktür! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.

Namık Kemal

Kimse takdir edemez alemde kendi mahiyetini reyi ilemünferit vasıta-i rüyet iken göremez kendini dide bile (kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.

Namık Kemal

Kimsenin lütfuna olma tadıp, bedeli cevheri hürriyettir.

Namık Kemal

Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.

Namık Kemal

Ne efsunkâr imişsin ah, ey dîdar-ı hürriyet; esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.

Namık Kemal

Ne mal iledir beyim ululuk, kemal iledir.

Namık Kemal

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Namık Kemal

Okumayı öğrenmek, en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir.

Namık Kemal

Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Namık Kemal

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da; ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Namık Kemal

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

Namık Kemal

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Namık Kemal

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.

Namık Kemal

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini? Atatürk'ün bu soruya cevabı: vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; bulunur kurtaracak baht-i kara mâderini!

Namık Kemal

Yüksel ki yerin bu yer değildir,

Namık Kemal

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Namık Kemal

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin, çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin.

Namık Kemal