Thomas Jefferson Sözleri

Thomas Jefferson - Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok...

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.
— Thomas Jefferson

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerThomas JeffersonSözleri

Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.

Thomas Jefferson

Başarılarımız, yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır.

Thomas Jefferson

Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir? O zaman insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım bunun cevabını tarih versin.

Thomas Jefferson

Bence banka kuruluşları, düzenli ordulardan daha tehlikelidir.

Thomas Jefferson

Bir gazetede bulunabilecek tek güvenilir bilgi, reklamlardır.

Thomas Jefferson

Bize yaşam veren tanrı, özgürlüğü de verdi.

Thomas Jefferson

Dünyada bilinen tüm tanrısal inançları inceledim ve hepsi masallara ve mitolojilere dayanıyor.

Thomas Jefferson

Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk konusudur.

Thomas Jefferson

En az yöneten devlet, en iyi devlettir.

Thomas Jefferson

Farklı dinsel cemaatlerin din adamları tıpkı cadıların gün ışığından korktukları gibi bilimin ilerlemesinden korkar ve benimsedikleri aldatmacaların yok oluşunu müjdeleyen kaçınılmaz sona nefretle kaş çatarlar.

Thomas Jefferson

Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.

Thomas Jefferson

Güç sözkonusu olduğunda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.

Thomas Jefferson

Halk kütlelerine tahsil ve terbiye veriniz ki, onlar sulh ve nizamı onlar koruyacaktır. Halkı her zaman aydınlatınız ki, seherdeki şeytani ruhlar gibi, beden ve dimagdaki fenalık ve zulüm erişin.

Thomas Jefferson

Halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu vakit özgürlük vardır.

Thomas Jefferson

Halkın işine herkes kendi işi gibi bakmalıdır. Bütün amme hizmetlerinin halka öğretilmesi daima en başta gelmelidir.

Thomas Jefferson

Her memleketin halkı kendi haklarının hem bekçisi, hem de kendi felaketi için kullanılabilecek yegane alettir. Suna iyice inanmışımdır ki, muayyen bir kültür seviyesine sahip halkın elinden başka bir yerde hürriyetimiz tehlikeden masun değildir.

Thomas Jefferson

Her ülkede ve her devirde, din adamları özgürlüğe düşman olmuştur.

Thomas Jefferson

Her yaptığını bütün dünya izliyormuş yap.

Thomas Jefferson

Her yurttaş asker olmalı. Yunanda ve romalılarda böyleydi. Her özgür toplumda da böyle olmalı.

Thomas Jefferson

Hiç kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez.

Thomas Jefferson

Hiçbir şey doğru zihinsel yaklaşıma sahip birini amacından saptıramaz. Yanlış yaklaşım içinde olana ise yapılacak bir şey yoktur.

Thomas Jefferson

Hürriyet toprağı karış karış zaptedilir. Daima ilerlemek için peyderpey elde ettiklerimizle memnun olmalıyız. Kendi menfaatleri için dahi, insanları ikna etmek bir hayli zaman alır.

Thomas Jefferson

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.

Thomas Jefferson

Keşfettim ki ne kadar çok çalışırsam, talihim o kadar açılıyor.

Thomas Jefferson

Kitapsız bir oda, anlamsız yaşamak gibidir.

Thomas Jefferson

Komşunun yirmi tane tanrı var demesi ya da hiç tanrı yoktur demesi bana bir zarar vermez. Ne benim cebime dokunur ne de bacağımı kırar.

Thomas Jefferson

Korkaklar; köleliğin sükunetini, özgürlüğün fırtınalı denizlerine tercih ederler.

Thomas Jefferson

Morali yüksek insanın hedefine ulaşmasını hiçbir şey engelleyemez. Bozuk moralli insanlara yardım edecek şey ise, dünyada mevcut değildir.

Thomas Jefferson

Özgürlük ağacı, belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır.

Thomas Jefferson

Sahip olmadan önce paranı asla harcama.

Thomas Jefferson

Tartışmacıların fikirleriyle birbirlerini ikna etmeyi başardığı münakaşaya daha hiç tanık olmadım.

Thomas Jefferson

Toplumsal çıkarlar bütün dinlerin üzerinde anlaştığı (bütün dinlerin hepsi, cinayeti, çalmayı, soygunculuğu ve yalancı şahitliği yasaklar ahlaki kaidelere dayalıdır. Gayriahlaki olan dini dogmalar ile ilgilenmemeliyiz.

Thomas Jefferson

Yeryüzündeki en büyük veya en küçük bir insana yazarken hiç bir fark gözetmedim.

Thomas Jefferson

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Thomas Jefferson