Yunus Emre Sözleri

Yunus Emre - Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara....

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.
— Yunus Emre

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerYunus EmreSözleri

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

Yunus Emre

Aşk aşıkı sır eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder

Yunus Emre

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Yunus Emre

Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için..

Yunus Emre

Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.

Yunus Emre

Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.

Yunus Emre

Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak.

Yunus Emre

Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim, işte buyum ben.

Yunus Emre

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Yunus Emre

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil yetmiş iki millet dahi elin' yüzün' yumaz değil.

Yunus Emre

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

Yunus Emre

Bölüşerek tok oluruz. Bölünerek yok oluruz.

Yunus Emre

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Yunus Emre

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Yunus Emre

Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül.

Yunus Emre

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Yunus Emre

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Yunus Emre

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır..

Yunus Emre

Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil.

Yunus Emre

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka..

Yunus Emre

Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.

Yunus Emre

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd'olanın ahi dinmez.

Yunus Emre

Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır.

Yunus Emre

Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Yunus Emre

Eğer göğün yedi kat üstüne çıkmaksa niyetin aşktan güzel merdiven bulamazsın.

Yunus Emre

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Yunus Emre

Eğer, ilerde birgün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

Yunus Emre

Ete kemiğe büründü, yunus deyu gö rundu.

Yunus Emre

Ey hayat ırmağından şu içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Yunus Emre

Hakikat bir denizdir, şeriattır gemisi: Çoklar gemiden çıkıp, denize dalmadılar.

Yunus Emre

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Yunus Emre

Hoştur bana senden gelen.ya gonca gül,yahut diken.ya hayattır,yahut kefen. Nârin da hoş,nurun da hoş.kahrın da hoş,lütfun da hoş.

Yunus Emre

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Yunus Emre

İlim, kendini bilmektir.

Yunus Emre

İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

Yunus Emre

Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

Yunus Emre

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini bu cihan cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz...

Yunus Emre

Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok.

Yunus Emre

Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.

Yunus Emre

Maharet güzeli görebilmektir,sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir.

Yunus Emre

Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

Yunus Emre

Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

Yunus Emre

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni.

Yunus Emre

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

Yunus Emre

Olsun be aldırma yaradan yardır..sanmaki zalimin ettiği kârdir.. Mazlumun ahi indirir sâhi.. Herşeyin bir vakti vardır..

Yunus Emre

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Yunus Emre

Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.

Yunus Emre

Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes olmuş yatar, her biri câresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar.

Yunus Emre

Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır.

Yunus Emre

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Yunus Emre