Hayali Sözleri

Sayfamızda Hayali sözleri vardır. Anlamlı Hayali sözleri, Resimli Hayali sözleri, Hayali sözleri galerisi.

Hayali Sözü 1

Âlem-i ervâhda Mecnûn duâ eyler bana. Hayr ile yâd eylemek lâzım kişi üstâdını.
— Hayali

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

Diğer Hayali Sözleri.

Aşk bir şem'-i ilâhîdür benem pervânesi. Şevk bir zencîrdür gönlüm anun dîvânesi.

Hayali

Aşk, ilahi bir mumdur, pervanesi benim. Şevk bir zincirdir, gönlüm onun delisi.

Hayali

Cihân-ârâ cihân içindedür arayıbilmezler. O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler.

Hayali

Eyledüm hengâme-i Ferhâd u Kays'ı ber-taraf. Aşk meydânında benden özge şîrîn-kâr yok.

Hayali

Ferhad ve Kays kavgasını bir tarafa attım. Aşk meydanında benden başka hoş muamele eden yok.

Hayali

Hikmet kitabından ders almayı istiyorsan, kudret kalemi yanak sayfasına ne yazmış, bak!

Hayali

İstiyorsan almağı hikmet kitâbından sebak. Hâme-i kudret ne yazmış safha-i ruhsâra bak.

Hayali

Mecnun ruhlar aleminde bana dua eder. Zira kişinin, üstadını hayırla anması lazımdır.

Hayali

Âlem-i ervâhda Mecnûn duâ eyler bana. Hayr ile yâd eylemek lâzım kişi üstâdını.

Hayali