Noam Chomsky Sözleri

Noam Chomsky - Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir....

Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.
— Noam Chomsky

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerNoam ChomskySözleri

Barış savaşa tercih edilir ama bu mutlak bir değer değildir. Eğer Hitler dünyayı fethetmiş olsaydı barış olurdu ama bu bizim görmek istediğimiz türden bir barış olmazdı.

Noam Chomsky

Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır.

Noam Chomsky

Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.

Noam Chomsky

Entelektüellerin binlerce yıldır süregelen görevi insanları pasif itaatkar cahil ve güdümlü hale getirmektir.

Noam Chomsky

Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.

Noam Chomsky

Gerçeği söylemek ve yalanları gözler önüne sermek aydınların sorumluluğudur.

Noam Chomsky

Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur.

Noam Chomsky

Her kaynağa şüpheci bir gözle bakmalısınız. Bana neye güvenmeleri gerektiğini soranlara cevabım her zaman 'kendi zeka ve aklınıza' olmuştur ve bu durum benim söylediklerimi okurken de geçerlidir.

Noam Chomsky

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır.. Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.

Noam Chomsky

Hiyerarşi ve baskının temel başarısı, insan yerine konmayanları, bunun doğal olduğuna inandırmalarıdır.

Noam Chomsky

Kahramanların değil iyi fikirlerin arayışında olmalıyız.

Noam Chomsky

Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında ise yaramazlar.

Noam Chomsky

Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir.

Noam Chomsky

Türkiye'de batı'da göremeyeceğimiz kadar direniş kültürü var.

Noam Chomsky

Uyuşturucuya suça, evlilik dışı doğumlara, göçmenlere ve uzaylılara karşı korkuyu arttırdıkça, insanları daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Noam Chomsky

Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir.

Noam Chomsky

Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.

Noam Chomsky