Stephen Covey Sözleri

Stephen Covey - Aslında iletişim uzmanları, söylediğimiz sözlerin iletişimizin ancak yüzde onunu temsil ettiğine inanıyorlar. Yüzde otuzu çıkardığımız...

Aslında iletişim uzmanları, söylediğimiz sözlerin iletişimizin ancak yüzde onunu temsil ettiğine inanıyorlar. Yüzde otuzu çıkardığımız sesler, yüzde altmışı ise vücut dilimiz temsil ediyor.
— Stephen Covey

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerStephen CoveySözleri

Bazı insanlar merkezlerine düşmanı öylesine yerleştirir, başka birinin davranışlarına öylesine saplanırlar ki, o kişinin kaybetmesinden başka bir şey istemezler. Bu, kendilerinin de kayba uğraması anlamına gelse bile aldırmazlar. Düşmanca bir çarpışma felsefesidir: Savaş felsefesi!

Stephen Covey

Bir adama onun olduğu gibi davranırsınız, olduğu gibi kalır. Bir insana olabileceği, olması gerektiği gibi davranırsanız, olabileceği ve olması gerektiği gibi olur.

Stephen Covey

Çalışanlarınıza, en iyi müşterinize nasıl davranmalarını istiyorsanız, o şekilde davranın.

Stephen Covey

Çocuklarımıza bırakabileceğimiz, dayanıklı bir miras var; biri kökler, diğeri ise kanatlar.

Stephen Covey

Çoğu insan anlama niyeti ile dinlemez. Dinlerken verecekleri yanıtı hazırlamaya odaklanır.

Stephen Covey

Düşüncesinin ana dokusunu değiştiremeyen bir insan, gerçeği hiçbir zaman değiştiremez. O nedenle de hiç ilerleyemez.

Stephen Covey

Eğer merdiveni doğru duvara yaslamazsak, attığımız her adım bizi sadece yanlış yere daha hızlı götürür.

Stephen Covey

Genellikle önce anlaşılmak isteriz. Çoğu insan karşısındakini anlamak amacıyla değil, yanıtlamak amacıyla dinler. Ya konuşurlar ya da konuşmaya hazırlanırlar. Her şeyi kendi paradigmalarının eleğinden süzüp başkalarının yaşamlarını kendi öz yaşamlarıyla özdeşleştirirler.

Stephen Covey

Güven, insanlar arasındaki ilişkinin kalitesini belirler.

Stephen Covey

Hayattaki önceliklerimizi belirlersek, bunların dışında kalanlara gülümseyerek hayır demek daha da kolaylaşır.

Stephen Covey

Her insanın doğuştan getirdiği dört özelliği vardır; farkındalık, vicdan, özgür İrade ve yaratıcı hayal gücü. İşte bunlar bize en yüce gücü verir: İnsan özgürlüğü. Seçim yapabilme, tepki verebilme ve değişebilme!

Stephen Covey

İlk önce anlamaya çalışın, daha sonra anlaşılmaya.

Stephen Covey

İnsanların çoğu cevap vermek niyetiyle dinliyor, anlamak için değil.

Stephen Covey

İyi bir anne ya da baba değerlendirmeden ya da karar vermeden önce anlar. Doğru yargıya varmanın anahtarı anlayıştır. Ön yargılı bir insan, hiçbir zaman tam olarak anlayamaz.

Stephen Covey

Ne yaptığın, her zaman ne söylediğinden daha büyük bir etki yaratır.

Stephen Covey

Öğrendiklerinizi uygulamaya hemen başlayın.Unutmayın ki, öğrenmek ve yapmamak, aslında öğrenmemektir. Bilmek ve yapmamak, aslında bilmemektir.

Stephen Covey

Öğrenmek ve yapmamak gerçekten öğrenmek değildir. Bilmek ve yapmakla gerçekten bilmek değildir.

Stephen Covey

Okumayan bir insan, okumasını bilmeyen bir insandan daha iyi durumda sayılmaz.

Stephen Covey

Vicdan, doğru ilkelere uyup uymadığınızı sezen ve bizi onların düzeyine yükselten bir doğal veridir; tabii, bozulmamışsa, formundaysa.

Stephen Covey

Vicdanın sesi o kadar nazlıdır ki boğmak çok kolaydır. Ama bu sesi aynı zaman da öyle berraktır ki, başka bir şeyle karıştırmak olanaksızdır.

Stephen Covey

Yöneticilik, işleri doğru dürüst yapmaktır. Liderlik ise, doğru olanı yapmaktır.

Stephen Covey

Yönetimin etkinliği merdivene başarıyla tırmanmaktır, ama liderlik, merdivenin doğru duvara dayalı olup olmadığıyla ilgilenir.

Stephen Covey

Zalim olanlar, zayıflardır. İnceliği sadece güçlülerden bekleyebilirsiniz.

Stephen Covey

Aslında iletişim uzmanları, söylediğimiz sözlerin iletişimizin ancak yüzde onunu temsil ettiğine inanıyorlar. Yüzde otuzu çıkardığımız sesler, yüzde altmışı ise vücut dilimiz temsil ediyor.

Stephen Covey