Georges Politzer Sözleri

Georges Politzer - Bilim, fikirlerin boşluk içinde var olduklarını kavramamıza izin vermiyor?...

Bilim, fikirlerin boşluk içinde var olduklarını kavramamıza izin vermiyor?
— Georges Politzer

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerGeorges PolitzerSözleri

Bilinç, safra gibi ya da bir hormon gibi bir şey değildir. Bir eylemdir, bir işlevdir.

Georges Politzer

Bize göre örneğin, otobüs nesnel bir gerçektir. Bilinemezci, bize diyor ki, bu kesin değil bu otobüsün bir düşünce mi yoksa bir gerçek mi olduğunu bilemeyiz. Yani düşüncemizin şeylerin yansıması olduğu gerçeğini savunmamızı yasaklıyor.

Georges Politzer

Bugün trenle yolculuk ediyoruz; bizim trenle yolculuk etme gibi bir fikrimiz olduğu için değil, bu yolculuk aracı varolduğu için yapıyoruz.

Georges Politzer

Doğa ne kadar iyi yapılmış, sanılır ki acı duyuyorlar!

Georges Politzer

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu birinci perde, bir önceki piyesin son perdesinde başlamıştır bile.

Georges Politzer

Entelektüel bağımsızlık, eleştirel zeka, tepkiye boyun eğmek değil, tersine boyun eğmemek demektir.

Georges Politzer

Genç olan yaşlanır; bugün yaşayan yarın ölür.

Georges Politzer

Gerçek hiçbir zaman bilinemez.

Georges Politzer

Gül, bahçıvanın sonsuzluğuna niçin inanır? Çünkü gül, bahçede, hiçbir zaman başka bir bahçıvan görmemiştir.

Georges Politzer

Hiçbir şey hareketsiz değildir; her şey akar; aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz, çünkü ırmak ard arda gelen iki an içinde asla aynı ırmak değildir; bir andan ötekine değişmiştir; başka olmuştur.

Georges Politzer

Hiçbir şey sabit değildir; her şey akar.

Georges Politzer

İdealistler, dünya nesnel değil öznel bir gerçektir, derler. Materyalistler ise, dünya nesnel bir gerçektir derler.

Georges Politzer

İnsan ne iyi ne de kötüdür. Durum ve şartlar ne yapıyorsa odur.

Georges Politzer

Karşıtlar çatışma halindedirler ve değişmeler bu çatışmalardan doğar; böylece değişme, çatışmanın çözümüdür.

Georges Politzer

Madde bizim dışımızda mevcut değildir, o halde bizim için bir yanılsamadan başka bir şey değildir.

Georges Politzer

Ölümün bağrında yaşam vardır.

Georges Politzer

Ruhu yaratan maddedir ve bilimsel olarak, asla maddesiz ruh görülmedi.

Georges Politzer

Tarih, insanların eseridir.

Georges Politzer

Tarihin tanıdığı en büyük düşünürlerin birkaçını yetiştirmiş olan eski Yunanlılar, felsefeden, bilgi sevgisini anlıyorlardı.

Georges Politzer

Bilim, fikirlerin boşluk içinde var olduklarını kavramamıza izin vermiyor?

Georges Politzer