Deniz Gezmiş Sözleri

Deniz Gezmiş - (İdam sehpasında) Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun emperyalizm!...

(İdam sehpasında) Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun emperyalizm!
— Deniz Gezmiş

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerDeniz GezmişSözleri

103 tane Amerikan üssünün bulunduğu ülkede, bizim milli bütünlüğü bozmak istemekle itham edilmemiz gülünçtür.

Deniz Gezmiş

3 polis beni alıp götürdüğünde anladım 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü.

Deniz Gezmiş

Ben Amerikan emperyalizmine, sovyet revizyonizmine, romen soytarılığına, bulgar dalkavukluğuna karşı bir Türk devrimcisiyim.

Deniz Gezmiş

Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye'nin bağımsızlığını temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık.

Deniz Gezmiş

Biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız.. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.

Deniz Gezmiş

Burada ölen yalnızca bedenimdir; ki zaten ölümlüydü, ölecekti. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz.

Deniz Gezmiş

Eğer vatan zenginin gezdiği, fakirin yattığı yerse vatan sağ olmasın.

Deniz Gezmiş

Eğme ana sakın başını ve onlara şöyle söyle; Sokakları tutuşturdu benim oğlum, karanlıklar aydınlansın diye!

Deniz Gezmiş

Emperyalizme, ağalığa karşı nerde mücadele varsa benim devrimci olarak görevim orda olmaktır!

Deniz Gezmiş

Esirgemem sözümü çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz hiçbirsey, gülüm.

Deniz Gezmiş

Her ölen, bir kişilik ölümünü olmuş. (Vietnam'da ölenler için)

Deniz Gezmiş

İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve 'halka ve orduya karşı kullanırım' şeklinde beyanda bulunmadım.

Deniz Gezmiş

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler, cesurlar ise ölümü sadece bir kez tadarlar.

Deniz Gezmiş

Önemli olan çok yaşamak değil. Yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir.

Deniz Gezmiş

Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz. Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik.

Deniz Gezmiş

Öyle her zamanki gibi, eyleme gidiş tavrımla gideceğim darağacına. Sonra demli güzel bir çay içeceğim. Ha, bak, Rodrigo?nun o ünlü gitar konçertosunu dinlemek isterim orada.

Deniz Gezmiş

Profesyonel devrimci bugünün Türkiye'sinde kendini hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızlığına adayan kimsedir.

Deniz Gezmiş

Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, Aldanırsın! O anlamlarla sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin.

Deniz Gezmiş

Şekibe ablaya selam söyle. Bize çok emeği geçti. (İdama götürülürken avukatı Halit Çelenk'e son söylediği söz)

Deniz Gezmiş

Sen bir kulsun, kul olarak kalacaksın. (Kayseri valisine)

Deniz Gezmiş

Türkiye'nin bağımsızlığından başka birşey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.

Deniz Gezmiş

Umut mu, umut her zaman var.

Deniz Gezmiş

Vatan için uykularınız kaçıyorsa, devrim başlamış demektir.

Deniz Gezmiş

Vatan, onu parsel parsel satanların değil; uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!

Deniz Gezmiş

(İdam sehpasında) Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun emperyalizm!

Deniz Gezmiş