II. Abdülhamit Sözleri

II. Abdülhamit - Ben Abdestsiz Hiçbir Devlet İşine İmza Atmadım....

Ben Abdestsiz Hiçbir Devlet İşine İmza Atmadım.
— II. Abdülhamit

facebook-icon whatsapp-icon twitter-icon email-icon

DiğerII. AbdülhamitSözleri

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!

II. Abdülhamit

Ben Bizans İmparatoru Konstantin'den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine (Sultan V. Mehmet Reşat) bağlılığımı arzediniz. İstanbul'dan çıkmam! Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim!

II. Abdülhamit

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR Ben sadece gafil değildim, o kadar.

II. Abdülhamit

Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır.

II. Abdülhamit

Düşamının kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşiide borçlandırmadır.

II. Abdülhamit

Ha kendi evlatlarım, ha millet farkı yoktur.

II. Abdülhamit

İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

II. Abdülhamit

Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.

II. Abdülhamit

Kürt ağalarının bazılarının çocuklarını, İstanbul'a getirip memuriyete yerleştirdiğim için tenkit edildiğimi biliyorum. Senelerdir Hıristiyan Ermeniler nazır (bakan) mevkilerini işgal etmişlerdir. Bundan sonra da kendi dinimizden olan Kürtleri kendimize yaklaştırmakta ne gibi bir zarar olabilir.

II. Abdülhamit

Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.

II. Abdülhamit

Orduda öğrenecekleri 'itaat' fikri, kendileri (kürtler) için de faydalı olacaktır.

II. Abdülhamit

Rusya ile harp vukuunda, disiplinli bir şekilde yetiştirilen bu Kürt alayları bize çok büyük hizmetlerde bulunabilirler.

II. Abdülhamit

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

II. Abdülhamit

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!

II. Abdülhamit

Ben Abdestsiz Hiçbir Devlet İşine İmza Atmadım.

II. Abdülhamit